Proszę czekać...

numer umowy RGK.6845.1.121.2019
data zawarcia 2019-05-07
czas trwania od 2019-05-01 do 2019-09-30
wykonawca Osoba fizyczna
przedmiot umowy Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy
wartość brutto 4500 PLN
jednostka Urząd Miasta Helu
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
RGK.6845.1.127.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.109.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.110.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.111.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.113.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.116.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.114.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.115.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 14000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.112.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.118.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.117.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.121.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.120.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.122.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.119.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.123.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.124.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 5000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.125.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.126.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
2/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.130.2019 2019-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 1745.37 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.128.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6479.78 Urząd Miasta Helu
RGAI.6845.1.129.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o pow. 60 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Urząd Miasta Helu
ZSO/4/2019 2019-05-02 Wykonanie przeglądu rocznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu 2500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2019 0000-00-00 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2019 2019-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2019 2019-02-02 świadczenie pomocy prawnej 13284 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2019 2019-02-07 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2019 2019-02-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2019 2019-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2019 2019-02-18 oprawa muzyczna Dnia seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-02-02 zadania służby bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2019 2019-01-02 licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego 1944.68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2019 2019-04-17 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/UKS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 800 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/PFS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 1000 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/FF/2019/MSG 2019-04-26 Najem MHS-W w Helu 799.98 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.131.2019 2019-05-10 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 o pow. 1,5 m2 pod cele handlowe 1230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.132.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.133.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.134.2019 2019-05-13 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.136.2019 2019-05-15 Umowa najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 9,91 m2 na cele gospodarcze 380.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.135.2019 2019-05-14 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00m2 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.139.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.138.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.137.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.142.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 479.7 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.143.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 159.9 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 14046.6 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
15/2019 2019-05-10 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7840 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16/2019 2019-05-13 licencja oprogramowania świadczeń wychowawczych i Dobry Start 528 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PM.33.2.2019 2019-05-02 Umowa współpracy 0 Urząd Miasta Helu
bez numeru 2019-05-17 usługa konsultingowa dot. rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
17/2019 2019-05-20 umowa na korzystanie z usługi komunikacji z beneficjentami programów ŚR, FA,ŚW, DS, DM 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.140.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.141.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii sprzedaż lodów 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.144.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.145.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.147.2019 2019-05-22 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.148.2019 2019-05-23 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod wystawienie trzech gier zręcznościowych 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.149.2019 2019-05-28 Handel obwoźny mobilnym pojazdem gastronomicznym 2952 Urząd Miasta Helu
ZSO/5/2019 2019-05-24 Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej 1700.11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1D/2019 2019-05-08 Przygotowanie projektów ilustracji do gry. 300 Urząd Miasta Helu
D/2/2019 2019-05-13 Wykonanie rzeźby, która nawiązywać będzie do wiersza J.Tuwima "Rzepka". 10000 Urząd Miasta Helu
Aneks do umowy D/2/2019 2019-05-13 Aneks 10000 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Z/2/2019 2019-05-06 gospodarz OSP w Helu 14.5 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Helu 2019-05-10 obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 350 Urząd Miasta Helu
Z/03/2019 2019-06-10 obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 292.77 Urząd Miasta Helu
5/Z/2019 2019-05-10 sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców- wybory do parlamentu Europejskiego 598 Urząd Miasta Helu
18/2019 2019-06-10 Umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi Dodatków mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny na 2019 r. 678.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.150.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2,5 m x 4 m, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.151.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 797.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.153.2019 2019-05-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Kaszubskiej celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.157.2019 2019-06-04 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej- sprzedaż lodów mobilnym pojazdem gastronomicznym o wymiarach 1m x 2m 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.158.2019 2019-06-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Żeglarskiej z przeznaczeniem pod "granitor" do napojów chłodzących. 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.152.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2084.85 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.155.2019 2019-06-03 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.159.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy terenu położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 104 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.146.2019 2019-06-10 Umowa dzierżawy ZSO Hel zgodnie z załącznikiem do umowy 81930 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.161.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65, Kuracyjnej, Bulwarze Nadmorskim oraz przy scenie plenerowej celem prowadzenia tzw. ruchomych punktów gastronomicznych 12464 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.162.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3188.16 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.171.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 5000 Urząd Miasta Helu
108186/2019 2019-04-01 Świadczenie Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych 3600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.173.2019 2019-06-19 umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 ozn. geod. 284/3 pod tymczasowy punkt sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.106.2019 2019-04-30 umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65 ozn. geod. 284/2 pod wystawienie zabawek mechanicznych 4018.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.154.2019 2019-05-31 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 6150 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.168.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.172.2019 2019-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa sezonowe punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.160.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie o napędzie nożnym 1746.6 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.186.2019 2019-06-26 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 121 o powierzchni 3,6 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1239.84 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.179.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, przy ulicy Wiejskiej 50 pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż biżuterii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.176.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.192.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod fotokabinę 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.175.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.174.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 509.22 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.169.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.181.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.195.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego oraz przy ulicy Żeglarskiej pod 4 ruchome punkty handlowe o długości 6 m bieżących każde 29520 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.178.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie towaru przed lokalem 1107 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.197.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 138/42, 728/2 z przeznaczeniem pod plac budowy budynku mieszkalnego 11512.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.107.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/2 z przeznaczeniem pod wystawienie zabawki mechanicznej 1722 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.108.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 25 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 4477.2 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.163.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu przy Wiejskiej 84, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod lokalizację gier zręcznościowych 2152.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.199.2019 2019-07-01 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- robienie tatuaży 3936 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.196.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 1968 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.183.2019 2019-06-27 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Bałtyckiej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.198.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej mobilnym pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.164.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem lokalizacji jednego automatu do produkcji widokówek. 861 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.167.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.191.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy ze sprzedażą napojów niskoprocentowych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.177.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 22 5200 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.201.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 3103.29 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.105.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.92.2019 2014-04-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 15000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.204.2019 2019-07-02 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.170.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.185.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący usługi fotograficzne 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.187.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, Kaszubskiej, Dworcowej i Leśnej w celu zainstalowania czterech plansz/tablic reklamowych o łącznej powierzchni 3,80 m2 1308.72 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.182.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości ozn. geod. nr 673, przy ulicy Dworcowej w celu zainstalowania planszy/tablicy reklamowej o wymiarach 1,5m x 3m o łącznej powierzchni 4,50 m2 1549.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.184.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.194.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego (stara część 1 stoisko), przy ulicy Morskiej (1 stoisko), z przeznaczeniem pod dwa ruchome punkty handlowe każde o długości 6 m bieżących prowadzące sprzedaż fok i innych artykułów przemysłowych 14760 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.190.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
Z/6/2019 2019-06-06 Organizacja i animacja festiwalu gier planszowych. 676 Urząd Miasta Helu
Z/7/2019 2019-06-10 Wykonanie zadań gospodarza OSP 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/8/2019 2019-06-19 Obsługa techniczna sceny plenerowej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją imprez promocyjnych miasta. 6148 Urząd Miasta Helu
Z/9/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych: BADMINTON, TENIS STOŁOWY w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, Miejskiej Sali Gimnastycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hel. 32 Urząd Miasta Helu
Z/10/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych Tenis Ziemny dla dzieci i młodzieży na kortach ziemnych „BARAKUDA” w Helu. 50 Urząd Miasta Helu
Z/11/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 1830 Urząd Miasta Helu
Z/12/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków kierownika-wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 2650 Urząd Miasta Helu
Z/13/2019 2019-07-01 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna „Sobótki”. 712 Urząd Miasta Helu
Z/14/2019 2019-07-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU”. 15000 Urząd Miasta Helu
Aneks nr 2 do umowy o dzielo z d 2019-05-13 zmiana umowy 0 Urząd Miasta Helu
D/4/2019 2019-06-14 koncert zspołu "MITRA" 5000 Urząd Miasta Helu
D/5/2019 2019-07-02 Występ w teatrze letnim w Remizie w dniach 02.07.2019 r. i 04.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/6/2019 2019-07-02 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 5495 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.189.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 1m2. 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.180.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 2m2. 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.203.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt handlowy 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.205.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt gastronomiczny (sprzedaż lodów) 9500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.202.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1163.58 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.188.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.200.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod cele handlowo usługowe 6230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.156.2019 2019-06-04 Użyczenie działki ozn. geod. 34/6, obręb Hel o powierzchni około 2500 m2 położonej w miejscowości Hel w terminie od 15.07.2019 roku do 22.07.2019 r., pod organizacje Imprezy promocyjnej "Słoneczna Stacja" 0 Urząd Miasta Helu
z dnia 02,05,2019 2019-05-02 Usługi transportowe 900 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.214.2019 2019-07-25 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem pod zabawkę mechaniczną. 430.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.211.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.212.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o pow. 2 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.208.2019 2019-07-05 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację gier zręcznościowych 3874.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.210.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.209.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 2,75 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 947.1 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.217.2019 2019-08-06 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 492 Urząd Miasta Helu
07/2019 2019-07-31 Umowa na dostawy paliwa drzewnego - pelletu. 635418 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.218.2019 2019-08-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 820 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.165.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.216.2019 2019-08-05 Zezwolenie na przeprowadzenie akcji promocyjnej w okolicy Bulwaru Nadmorskiego 615 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.215.2019 2019-07-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego (sprzedaż lodów) 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.213.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu na skrzyżowaniu ulic Steyera i Leśnej o powierzchni 3.74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej o wymiarach 110cmx170cm 1288.06 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.220.2019 2019-08-21 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 246 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.193.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy na podstawie uchwały Nr VIII/64/19 części gruntu o powierzchni 34 m2 ozn. nr geod. 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Urząd Miasta Helu
1/UM/IT/2019 2019-08-01 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 0 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.2019 2019-04-03 Umowa dzierżawy 22.14 Urząd Miasta Helu
20/2019 2019-09-17 świadczenie usług opiekuńczych 3750 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
08/2019 2019-09-26 Kompleksowa obsługa sprzętu przeciwpożarowego. 2.841 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
9/2019 2019-10-04 Wykonanie Elewacji 53866.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
D/7/2019 2019-07-09 WYSTĘP W TEATRZE 5495 Urząd Miasta Helu
D/8/2019 2019-07-10 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 10.07.2019 r. i 12.07.2019 r. 1752 Urząd Miasta Helu
D/9/2019 2019-07-16 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 16.07.2019 r. i 18.07.2019 r. 7500 Urząd Miasta Helu
D/10/2019 2019-07-23 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 23.07.2019 r. i 25.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/11/2019 2019-07-25 KONCERT ZESPOŁU „TRZY MAJTKI” PODCZAS PLENEROWEJ IMPREZY DZIEŃ RYBY W HELU 5500 Urząd Miasta Helu
D/12/209 2019-08-09 KONCERT ZESPOŁU PLAYBOYS 15000 Urząd Miasta Helu
D/13/2019 2019-08-30 ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO W WYBRACH DO SEJMU RP I SENATU RP 775 Urząd Miasta Helu
D/14/2019 2019-10-25 WYKONANIE DZIEŁA: POMNIKA – RZEŹBY „ORZEŁ HELSKI” 27000 Urząd Miasta Helu
Z/15/2019 2019-07-25 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA IMPREZY PLENEROWEJ „DZIEŃ RYBY W HELU” 4500 Urząd Miasta Helu
Z/16/2019 2019-08-07 UDZIAŁ W PRACY KOMISJI EGZAMNACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 350 Urząd Miasta Helu
Z/17/2019 2019-08-07 UDZIAŁ W PRACY KOMISJI EGZAMNACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 350 Urząd Miasta Helu
Z/18/2019 2019-08-14 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA SPOTKANIA KASZUBÓW Z GÓRALAMI 500 Urząd Miasta Helu
Z/19/2019 2019-08-19 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW 458.59 Urząd Miasta Helu
Z/20/2019 2019-08-23 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZY PROMUJĄCEJ MIASTO 1779 Urząd Miasta Helu
Z/21/2019 2019-08-29 OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM W TRAKCIE DOWOZU DZIECKA Z HEL DO SPECLAJNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I Z POWROTEM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 200 Urząd Miasta Helu
Z/22/2019 2019-08-30 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMY ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
Z/23/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1900 Urząd Miasta Helu
Z/23/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/25/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W PUNKCIE POMOCY RODZINIE W WYMIARZE 24 GODZIN MIESIĘCZNIE (6H TYGODNIOWO) 1800 Urząd Miasta Helu
Z/26/2019 2019-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: PIŁKA NOŻNA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/27/2019 2019-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 32 Urząd Miasta Helu
Z/28/2019 2019-09-20 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZY W RAMACH PARTNERSTWA HEL-HERMESKEIL 593 Urząd Miasta Helu
Z/29/2019 2019-09-20 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH SIĘZGRAMY 676 Urząd Miasta Helu
Z/30/2019 2019-09-23 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: PILKA NOŻNA 67 Urząd Miasta Helu
Z/31/2019 2019-10-03 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 50 Urząd Miasta Helu
Z/32/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA POSRTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/33/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA SPORTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/34/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA POSRTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/35/2019 2019-10-09 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY WYMIANIE I MONTAŻU KOTŁÓW ORAZ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” 7380 Urząd Miasta Helu
Z/36/2019 2019-10-09 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 638.46 Urząd Miasta Helu
Z/37/2019 2019-10-11 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 400 Urząd Miasta Helu
Z/38/2019 2019-10-11 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 334.58 Urząd Miasta Helu
Z/39/2019 2019-10-15 AEOBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓ HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/40/2019 2019-11-04 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, UDZIELENIE KONSULTACJI I PORAD TRENINGOWYCH UCZESTNIKOM FITNESS KLUBU DWA RAZY W TYGODNIU 37 Urząd Miasta Helu
21/2019 2019-11-04 program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r. 6350 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22/2019 2019-10-25 usługa szkoleniowa 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23/2019 2019-10-31 Posiłek w szkole i w domu 1400 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-11-15 Wymiana ogrodzenia na terenie przedszkolnego placu zabaw 7.984 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Z/25A 2019-08-30 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMY ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
D/15 2019-11-08 WYSTĘP ORKIESTRY PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 1736 Urząd Miasta Helu
Z/41 2019-11-01 PRACE KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W REMIZIE OSP HEL. 2601 Urząd Miasta Helu
Z/42 2019-11-29 WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARZA OSP HEL 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/43 2019-12-09 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW 225.46 Urząd Miasta Helu
Z/44 2019-12-11 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 676 Urząd Miasta Helu
Umowa z dnia 15.10.2019 2019-10-15 Przygotowanie analizy ekonomicznej prawidłowości konstrukcji wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 7.38 Urząd Miasta Helu
24/2019 2019-12-23 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26/2019 2019-12-06 dostawa i wdrożenie oprogramowania 2461.23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27/2019 2019-12-06 umowa dostępu do danych i powierzenie przetwarzania danych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/30A 2019-10-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REMONCIE NAWIERZCHNI ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA TRASIE JURATA – HEL, PRZEBIEGAJĄCEJ WZDUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W RAMACH PROJEKTU POMORSKICH TRAS ROWEROWYCH. 24000 Urząd Miasta Helu
Z/45 2019-12-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/46 2019-12-30 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ, PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUKNCIE POMOCY RODZINIE 45 Urząd Miasta Helu
Z/47 2019-12-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 400 Urząd Miasta Helu
Z/48 2019-12-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA MKRPA W HELU 150 Urząd Miasta Helu
Z/49 2019-12-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2000 Urząd Miasta Helu
Z/50 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/51 2019-01-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBIK I ZUMBA NA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/52 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI 50 Urząd Miasta Helu
Z/53 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON GRY ZESPOŁOWE DLA MIESZKAŃCÓW HELU 69 Urząd Miasta Helu
Z/54 2019-12-31 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, UDZIELENIE KONSULTACJI I PORAD TRENINGOWYCH UCZESTNIKOM FITNESS KLUBU 40 Urząd Miasta Helu
Z/55 2020-01-08 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INSPEKTORSKIEGO PRZY PROJEKCIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3542 Urząd Miasta Helu
Z/56 2020-01-13 PROAWDZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/57 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (FITNESS KLUB) 37 Urząd Miasta Helu
Z/58 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.04.2020 2020-01-07 Wynajem dwóch pomieszczeń każde o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele użytkowe 597.24 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.03.2020 2020-01-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem na cele parkingowe 20000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.01.2020 2020-01-02 Umowa dzierżawy ZSO w Helu pod prowadzenie sezonowej działalności noclegowej/kampingowej 270000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.02.2020 2020-01-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 82 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 73800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.05.2020 2020-01-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 180 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 166050 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.15.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 37 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4368.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.17.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.18.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.14.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 13 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 143.91 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.23.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 269/3 z przeznaczeniem pod cele garażowe 185.98 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.22.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 269/3 z przeznaczeniem pod cele garażowe 330.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.19.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 188.19 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.16.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.21.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.20.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 104.55 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.13.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.11.2020 2020-01-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.06.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 140 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 361.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.07.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 63 m2, ozn. geod. nr 174/4, 174/6 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 131.74 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.09.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.08.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.05.2020 2020-01-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 180 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 166050 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.10.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.12.2020 2020-01-10 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
2.02.2020 2020-01-02 wykonanie i obsługa biuletynu informacji publicznej 16800 Urząd Miasta Helu
umowa 2020-01-14 Brakowanie, archiwizacja, niszczenie dokumentów 15000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
435980/G 2020-01-27 Usługi pocztowe 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
35/01 2020-01-31 Wywóz i utylizacja stałych odpadów komunalnych. 80875.4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
umowa 11/2020 2020-01-31 Badania okresowe z zakresu medycyny pracy 5500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2020 2020-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2020 r. 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/2020 2020-01-03 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2020 2020-01-13 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2020 r. 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2020 2020-01-14 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2020 2020-01-10 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2020 2020-01-09 świadczenie pomocy prawnej 15409.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2020 2020-01-01 obsługa bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2020 2020-01-24 oprawa muzyczna Dnia Seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11/2020 2020-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2020 2020-01-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.24.2020 2020-01-24 Wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze 298.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.25.2020 2020-01-24 Wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze 298.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.26.2020 2020-01-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 356/42 z przeznaczeniem pod cele garażowe 309.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.27.2020 2020-01-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 356/42 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.28.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.31.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.32.2020 2020-02-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 168 m2, ozn. geod. nr 405/5 z przeznaczeniem jako tereny przyległe do nieruchomości zagospodarowane przez ich właścicieli 3223.59 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.36.2020 2020-02-10 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 32 m2, ozn. geod. nr 451, 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3070.08 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.37.2020 2020-02-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.39.2020 2020-02-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 70 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6715.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.35.2020 2020-02-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 23 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2206.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.34.2020 2020-02-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 21 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2014.74 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.33.2020 2020-02-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 44 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4221.36 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.42.2020 2020-02-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 451, 459, 460/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 8966.7 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.40.2020 2020-02-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
Z/54A 2020-01-09 wykonanie zadań gospodarza OSP Hel 17 Urząd Miasta Helu
14/2020 2020-02-03 umowa licencyjna dodatki mieszkaniowe i energetyczne 699 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15/2020 2020-02-03 umowa licencyjna świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2028.27 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.69.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr. 6 77.49 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.64.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 5. 75.03 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.65.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 1. 80.565 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.63.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 1. 75.03 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.60.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr7. 6.519 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.68.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4. 68.88 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.62.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 11. 6.396 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.79.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 przy ul. Wiejskiej 75 z przeznaczeniem pod punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.73.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2 przy ul. Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 2. 36.9 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.74.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ul. Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 44.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.77.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.78.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ul. Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 5. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.76.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ul. Wiejskiej 56 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.81.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 1200 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem na cele parkingowe 37.515 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.70.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 8.856 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.56.2020 2020-03-09 Umowa dzierżawy pomieszczenia o powierzchni 10,26 m2 na terenie działki ozn. geod. nr 369/9 z przeznaczeniem pod cele gospodarcze 390.83 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.52.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.58.2020 2020-03-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2 m2 na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Przebyszewskiego na cele reklamowe 688.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.46.2020 2020-03-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.54.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 57 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 5047.92 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.38.2020 2020-02-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2029.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.29.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.30.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.41.2019 2020-02-25 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4789.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.48.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 9 6642 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.18.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.49.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 76.752 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.47.2020 2020-03-02 Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod prezentacje 4 samochodów Mercedes-Benz oraz samochód cateringu. 1476 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.50.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lodów 55.35 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.53.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 138 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 13.239 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.43.2020 2020-02-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1918.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.44.2020 2020-02-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3453.84 Gmina Miejska Hel
umowa 2020-03-02 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, czyszczenie kominów spalinowych 6494.4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
6/2020 2020-05-08 wykonanie 5 letniej oraz rocznej kontroli okresowej, stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki budynku ZSO w Helu 4200 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
UM UPPDP 2020 2020-05-12 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
166/2020 2020-05-12 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 13329.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.80.2020 2020-04-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10.455 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.82.2020 2020-03-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa punkty handlowe 18.45 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.83.2020 2020-03-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 30 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczno-handlową 73.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.84.2020 2020-03-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 45 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3105 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.86.2020 2020-04-01 Umowa dzierżawy pomieszczenia o powierzchni 4 m2 na terenie działki ozn. geod. nr 199/3 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej- usługi szewskie. 368.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.87.2020 2020-04-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod małą gastronomię 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.88.2020 2020-04-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 41 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3933.54 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.90.2020 2020-04-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.91.2020 2020-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 150 m2, ozn. geod. nr 718 i 199/5 z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunikacyjną i tereny zielone 34.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.92.2020 2020-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.93.2020 2020-05-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 71 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 2214 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.94.2020 2020-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 2767.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.95.2020 2020-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 12 m2, przy ulicy Wiejskiej 104 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 3757.65 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.96.2020 2020-05-21 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2956.92 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.96.2020 2020-05-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 58 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 5350.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.97.2020 2020-05-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1018.44 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.98.2020 2020-05-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 18 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 36.9 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.101.2020 2020-05-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1,5 m2, ozn. geod. nr 257 z przeznaczeniem pod instalację alkostacji 2460 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.103.2020 2020-06-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.102.2020 2020-06-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 2 19.065 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.104.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowymi 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.105.2020 2020-06-23 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 7 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.106.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowymi 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.106.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 i 8 osobowymi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.108.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.111.2020 2020-06-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 26 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2206.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.112.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem pod cele parkingowe 287.82 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.113.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 48/22 z przeznaczeniem pod cele parkingowe 1599 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.114.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.115.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 265.68 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.116.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.117.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6040.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.118.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 117 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 10.361 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.119.2020 2020-06-05 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00 m2 przy ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego 688.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.120.2020 2020-06-05 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 1,60 m2 przy ul. Żeglarskiej 551.04 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.121.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 35 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3099.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.122.2020 2020-06-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 206/31 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1131.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.123.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.124.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 4 pojazdami elektrycznymi typu meleks 8 osobowymi 11.2 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.125.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.126.2020 2020-05-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 6 pojazdami elektrycznymi typu meleks dwa 8 osobowe, cztery 6 osobowe 14.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.127.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 7 pojazdami elektrycznymi typu meleks pięć 6 osobowych, dwa 8 osobowe 16.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.128.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.129.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.130.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ul. Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie namiotu z towarem związanym z charakterem prowadzonej działalności 1107 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.131.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.132.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 92 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 8147.52 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.133.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.134.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 3103.29 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.135.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.136.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż akcesoriów militarnych 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.137.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod dwa punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.138.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.139.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowym i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.140.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 8 osobowymi 5600 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.141.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie pojazdów o napędzie nożnym 1845 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.142.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 566/4 z przeznaczeniem pod sprzedaż gadżetów z automatu 1291.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.143.2020 2020-06-10 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.144.2020 2020-06-10 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.145.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 7 osobowymi 5600 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.146.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowym i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.147.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.148.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 7 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.149.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.150.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 4 pojazdami elektrycznymi typu meleks dwa 7 osobowe, dwa 16 osobowe 13.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.107.2020 2020-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 48/10 z przeznaczeniem pod cele garażowe 3099.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.151.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 63.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.152.2020 2020-06-17 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.153.2020 2020-06-17 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.154.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem pod Jarmark Sztuki i Rękodzieła 6150 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.155.2020 2020-06-17 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.156.2020 2020-06-15 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację siedmiu gier zręcznościowych 3013.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.157.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.158.2020 2020-06-19 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Leśnej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.159.2020 2020-06-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 41 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3630.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.160.2020 2020-06-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 158 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 708.48 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.161.2020 2020-06-19 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.162.2020 2020-06-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2327.16 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.163.2020 2020-06-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m długości linii brzegowej, ozn. geod. nr 111/7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej w tym wypożyczanie sprzętu 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.164.2020 2020-06-23 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.165.2020 2020-06-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.166.2020 2020-06-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 742/2 z przeznaczeniem pod cele parkingowe i postojowe 1230 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.167.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 8000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.168.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 na terenie portu morskiego, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 10 5200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.169.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia dwóch mobilnych pojazdów gastronomicznych o wymiarach do 2m2 3936 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.170.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek 738 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.171.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.172.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.173.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.174.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia dwóch mobilnych pojazdów gastronomicznych 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.175.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.176.2020 2020-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod punkt sezonowy wykonujący tatuaże z henny 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.177.2020 2020-06-26 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.178.2020 2020-06-25 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Leśnej o powierzchni 3,74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1288.06 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.179.2020 2020-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 52-54 z przeznaczeniem pod sprzedaż biżuterii 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.180.2020 2020-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.181.2020 2020-06-29 Umowa dzierżawy części gruntu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 z przeznaczeniem pod lokalizację jednej zabawki mechanicznej 861 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.182.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 51-53 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1660.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.184.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 51-53 z przeznaczeniem pod lokalizację zabawki mechanicznej 1291.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.184.2020 2020-06-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.185.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1107 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.186.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 565.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.188.2020 2020-07-01 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia pięciu mobilnych pojazdów gastronomicznego 9840 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.189.2020 2020-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod lokalizację czterech zabawek mechanicznych 4305 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.190.2020 2020-07-03 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznym typu meleks 6 osobowym 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.191.2020 2020-07-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod sezonowy punkt sprzedaży lodów 10 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.195.2020 2020-07-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem pod prowadzenie edukacji ekologicznej z użyciem śmieciarki edukacyjnej "Miecia" 2583 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.198.2020 2020-07-13 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 191/4 z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni turystycznej 3690 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.173.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.194.2020 2020-07-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. przy Wiejskiej 52-54 z przeznaczeniem pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż bizuterii 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.187.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 34 m2, ozn. geod. nr 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.196.2020 2020-07-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 12 m2, przy ulicy Wiejskiej 100 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1503.06 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.193.2020 2020-07-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny bez możliwości budowy tymczasowego zadaszenia 276.75 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.206.2020 2020-07-30 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego o pow. 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Gmina Miejska Hel
1/2021 2021-01-29 Zamówienie wykonywania okresowych badań okresowych z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
2/2021 2021-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2021 2021-01-14 świadczenie usług informatycznych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2021 2021-02-02 asystent rodziny 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2021 2021-01-29 świadczenie usług w zakresie medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2021 2021-01-11 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2021/02/17/19/146518 2021-02-17 Umowa o świadczenie usług w ofercie abonametowej FCN 1030 Urząd Miasta Helu
IT/21/3/4 2021-03-04 Zakup czujnika jakości powietrza oraz abonament 3603.9 Urząd Miasta Helu
PM/1/03/2021 2021-03-10 Usługa doradcza i consultingowa - podjęcie próby ustanowienia rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
Z/55 2020-01-08 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INSPEKTORSKIEGO PRZY PROJEKCIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3542 Urząd Miasta Helu
Z/56 2020-01-13 PROAWDZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/57 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (FITNESS KLUB) 37 Urząd Miasta Helu
Z/58 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/59 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA) 37 Urząd Miasta Helu
Z/60 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY) 69 Urząd Miasta Helu
Z/61 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (BADMINTON, TENIS STOŁOWY) 43 Urząd Miasta Helu
Z/62 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA) 67 Urząd Miasta Helu
Z/63 2020-03-02 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIASTA HELU 690 Urząd Miasta Helu
Z/64 2020-03-02 DOSTARCZENIE POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO „KAMAZ” NA SERWIS ROCZNY DO MIEJSCOWOŚCI KORWINÓW 471 Urząd Miasta Helu
Z/65 2020-03-02 DOSTARCZENIE POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO „KAMAZ” NA SERWIS ROCZNY DO MIEJSCOWOŚCI KORWINÓW 471 Urząd Miasta Helu
Z/66 2020-05-07 NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM MIEJSKIEGO BOISKA IM. M. PŁAŻYŃSKIEGO ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANAWIANIA OKRESLONYCH OGRANICZEŃ , NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTAPIENIEM STANU EPIDEMII 1325 Urząd Miasta Helu
Z/67 2020-05-28 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ, PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUKNCIE POMOCY RODZINIE 45 Urząd Miasta Helu
Z/68 2020-05-29 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 3000 Urząd Miasta Helu
Z/69 2020-06-02 KOORYDATOR GMINNY W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 800 Urząd Miasta Helu
Z/70 2020-06-08 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 28.06.2020 I W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA 1082.95 Urząd Miasta Helu
Z/71 2020-06-18 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 400 Urząd Miasta Helu
Z/72 2020-06-18 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 334.34 Urząd Miasta Helu
Z/73 2020-06-27 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/74 2020-06-25 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 350 Urząd Miasta Helu
Z/75 2020-06-25 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 350 Urząd Miasta Helu
Z/76 2020-07-01 KOORYDATOR GMINNY W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – ii TURA 800 Urząd Miasta Helu
Z/77 2020-07-10 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – II TURA 350 Urząd Miasta Helu
Z/78 2020-07-10 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA – II TURA 334.34 Urząd Miasta Helu
Z/79 2020-07-10 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA – II TURA 400 Urząd Miasta Helu
Z/80 2020-07-10 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1997 Urząd Miasta Helu
Z/81 2020-07-10 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – II TURA 350 Urząd Miasta Helu
Z/82 2020-05-29 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 210 Urząd Miasta Helu
Z/83 2020-06-01 PEŁNIENIE OBOWIAZKÓW PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA HELU DS. SPORTU 3000 Urząd Miasta Helu
Z/84 2020-07-06 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS ZIEMNY DLA DZIECI NA KORTACH ZIEMNYCH BARAKUDA W HELU 69 Urząd Miasta Helu
Z/85 2020-07-24 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1175 Urząd Miasta Helu
Z/86 2020-08-07 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1175 Urząd Miasta Helu
Z/87 2020-08-14 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA KONCERTU W DNIU 15.08.2020 1000 Urząd Miasta Helu
Z/88 2020-08-21 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO 1175 Urząd Miasta Helu
Z/89 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/90 2020-08-28 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
Z/91 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2100 Urząd Miasta Helu
Z/92 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W PUNKCIE POMOCY RODZINIE W WYMIARZE 24 GODZIN MIESIĘCZNIE 2100 Urząd Miasta Helu
Z/93 2020-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS STOŁOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/94 2020-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/95 2020-09-01 AEROBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/96 2020-09-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z97 2020-08-28 OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI W TRAKCIE DOWOZU DZIECI Z HELU DO SPECLAJNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I DO SPECJALNEJ SZKOŁU PODSTAWOWEJ FACTUM W PUCKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 200 Urząd Miasta Helu
Z/98 2020-09-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 400 Urząd Miasta Helu
Z/99 2020-10-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI IINSPEKTORA NADZORU PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI „REMONT DROGI GMINNEJ UL. MASZOPÓW W HELU” 14093 Urząd Miasta Helu
Z/100 2020-10-09 WYKONANIE PRAC NAD KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY URZĘDZIA MIASTA HELU 4632 Urząd Miasta Helu
Z/101 2020-10-12 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 28.06.2020 707.4 Urząd Miasta Helu
Z/102 2020-10-19 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 50 Urząd Miasta Helu
Z/103 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 681 Urząd Miasta Helu
Z/104 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 1326 Urząd Miasta Helu
Z/105 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 1326 Urząd Miasta Helu
Z/01/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/02/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 56 Urząd Miasta Helu
Z/03/2021 2021-01-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z/04/2021 2021-01-01 AEROBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/05/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS STOŁOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/06/2021 2021-01-04 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY NASTĘPUJĄCYCH PRAC – OBSZYWANIE FLAG, BANERÓW, ZASŁON 265 Urząd Miasta Helu
Z/07/2021 2021-01-06 POMOC W USUNIĘCIU STAREJ FARBY,CZYSZCZENIU I MYCIU NAWIERZCHNI PODŁOŻA W MIEJSKIEJ HALI 738 Urząd Miasta Helu
Z/08/2021 2021-01-20 OBSŁUGA INFOLINII PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 1224 Urząd Miasta Helu
Z/09/2021 2021-02-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI IINSPEKTORA NADZORU PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI „STACJA POSTOJOWA WRAZ Z PARKINGIEM PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ ORAZ SZLAKU TURYSTYCZNYM FORTYFIKACJI HELSKICH” 2349 Urząd Miasta Helu
Z/10/2021 2021-03-01 REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ (KUCHNIA I PIĘTRO, KUCHNIA II PIĘTRO) W URZĘDZIE MIASTA HELU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I SPOŻYCIA POSIŁKÓW WŁASNYCHI NAPOJÓW 2723 Urząd Miasta Helu
Z/11/2021 2021-03-01 REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ (KUCHNIA I PIĘTRO, KUCHNIA II PIĘTRO) W URZĘDZIE MIASTA HELU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I SPOŻYCIA POSIŁKÓW WŁASNYCHI NAPOJÓW 2723 Urząd Miasta Helu
Z/11/2021 2021-03-01 SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA PUNKTU POMOCY RODZINIE, KORYTARZA IRAZ TOALETY 200 Urząd Miasta Helu
Z/13/2021 2021-03-05 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE MIASTA HELU 2500 Urząd Miasta Helu
Z/14/2021 2021-04-01 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE MIASTA HELU 2050 Urząd Miasta Helu
D/01/2020 2020-06-17 Odtworzenie oznakowania „Szlaków helskich fortyfikacji” 3500 Urząd Miasta Helu
D/02/2020 2020-06-18 Projekt uchwały wraz z załącznikami dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 6945 Urząd Miasta Helu
D/03/2020 2020-08-14 Koncert zespołu G.A.S.P. 926 Urząd Miasta Helu
D/01/2021 2021-05-11 Wykonanie projektu planu miasta 695 Urząd Miasta Helu
Umowa 2021-05-05 Przegląd roczny budynku szkolnego w zakresie budowlanym i instalacyjnym 3000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
ZSO/6/2021 2021-08-30 Dostawa i montaż nowych urządzeń wyposażenia placu zabaw na terenie ZSO w Helu 16600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
16/2021 2021-09-30 specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2022 2022-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2022 r. 15 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z/15/2021 2021-08-15 Wychowawca świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 2100 Urząd Miasta Helu
Z/16/2021 2021-09-01 Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży z Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/17/2021 2021-08-25 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna imprez promocyjnych Miasta D-day Hel 5285 Urząd Miasta Helu
Z/18/2021 2021-08-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 1400 Urząd Miasta Helu
Z/19/2021 2021-09-01 Aerobik i zumba dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/20/2021 2021-09-01 Prowadzenie zajęć sportowych: badminton, tenis stołowy, tenis ziemny dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/21/2021 2021-09-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z/22/2021 2021-09-29 Prowadzenie w sposób samodzielny terapii logopedycznej z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 8h miesięcznie 400 Urząd Miasta Helu
Z/23/2021 2021-10-01 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji projektu „Remont nawierzchni od ulicy sosnowej do wejścia na plażę nr 66” 14093 Urząd Miasta Helu
Z/24/2021 2021-10-01 Prowadzenie zajęć dla seniorów z elementami tańca 60 PLUS i młodsi na terenie Gminy Hel 56 Urząd Miasta Helu
Z/25/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/26/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/27/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/28/2021 2021-10-18 Aktualizacja rejestru wyborców 1024 Urząd Miasta Helu
3/2022 2022-01-20 specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/10/2022 2022-01-03 wykonywanie obowiązków pełnomocnika burmistrza Helu do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii 1800 Urząd Miasta Helu
Z/14/2022 2021-12-31 Prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w helu, Zespołu ds. Lecznictwa oraz Zespołu ds. Kontroli obrotu napojami alkoholowymi 250 Urząd Miasta Helu
Z/6/2022 2021-12-31 Instruktor terapii uzależnień – pełnienie w sposób samodzielny dyżurów w Punkcie Pomocy Rodzinie 55 Urząd Miasta Helu
Z/7/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków przewodniczącej MKRPA w Helu 500 Urząd Miasta Helu
Z/8/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków kierownika – wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 2310 Urząd Miasta Helu
Z/9/2022 2021-12-31 Instruktor terapii uzależnień pełnienie w sposób samodzielny dyżurów w Punkcie Pomocy Rodzinie 55 Urząd Miasta Helu
Z/11/2022 2021-12-31 Sprzątanie pomieszczenia Punku Pomocy rodzinie, korytarza oraz toalety 530 Urząd Miasta Helu
Z/12/2022 2021-12-31 Prowadzenie w sposób samodzielny terapii logopedycznej z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 8 godzin miesięcznie 440 Urząd Miasta Helu
Z/13/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20 godzin tygodniowo 1540 Urząd Miasta Helu
Z/5/2022 2022-01-01 Badminton, tenis stołowy, tenis ziemny dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/4/2022 2022-01-01 Prowadzenie zajęć dla seniorów z elementami tańca 60 plus i młodsi na terenie Gminy Hel 56 Urząd Miasta Helu
Z/3/2022 2022-01-01 Piłka koszykowa, siatkowa, tenis ziemny, badminton, zespołowe gry sportowe, piłka nożna dla mieszkańców Helu 60 Urząd Miasta Helu
Z/2/2022 2022-01-01 Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży w Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/1/2022 2022-01-01 Aerobik i Zumba dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
1/2022 2022-01-03 Umowa dzierżawy bezbutlowego dystrybutora wody pitnej dreamwater® 1340.7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Umowa nr 2613 2022-01-18 Odbiór odpadów medycznych 1209.6 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Umowa 2022-01-28 Umowa na odpłatne badania laboratoryjne, okresowe, dodatkowe, konsultacje 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
4/222 2022-01-20 świadczenie pomocy prawnej 1599 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2022 2022-01-28 usługi w zakresie medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2022 2022-01-03 umowa licencyjna - oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i FA 870.84 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/222 2022-01-03 umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 859.79 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2022 2022-01-01 świadczenie usług w zakresie bhp 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11/2022 2022-01-21 świadczenie usług informatycznych 900 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2022 2022-01-03 umowa na korzystanie z usługi udostepnienia narzędzia kontrolno- weryfikującego wraz z utrzymaniem 211.56 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/15/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA NOŻNA 50 Urząd Miasta Helu
Z/16/2022 0200-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIECMI 50 Urząd Miasta Helu
Z/17/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - KLUB FITNESS 50 Urząd Miasta Helu
Z/18?2022 2022-02-14 PIŁKA KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY 60 Urząd Miasta Helu
Z/19/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE DLA DZIEWCZĄT 56 Urząd Miasta Helu
Z/20/2022 2022-02-14 BADMINTON, TENIS STOŁOWY 50 Urząd Miasta Helu
Z/21/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIEĆMI 50 Urząd Miasta Helu
Z/22/2022 2022-03-16 WYKONANIE 115 FOTOGRAFII DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. 3708.75 Urząd Miasta Helu
Z/23/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 2500 Urząd Miasta Helu
Z/24/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20 GODZIN TYGODNIOWO 1840 Urząd Miasta Helu
Z/25/2022 2022-04-01 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY W ZWIAZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, W WYMIARZE 54 GODZIN MIESIĘCZNIE 1050 Urząd Miasta Helu
Z/26/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY – SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA PUNKTU POMOCY RODZINIE, KORYTARZA ORAZ TOALETY 830 Urząd Miasta Helu
Z/27/2022 2022-04-06 SPRAWOWOANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „ZMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ W HELU” 7700 Urząd Miasta Helu
Z/28/2022 2022-04-01 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY W ZWIAZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, W WYMIARZE 54 GODZIN MIESIĘCZNIE 1420 Urząd Miasta Helu
Z/29/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/30/2022 2022-04-21 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/31/2022 2022-04-29 PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUNKCIE POMOCY RODZIENIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/32/2022 2022-04-29 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEJ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W HELU 500 Urząd Miasta Helu
Z/33/2022 2022-05-13 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 1351 Urząd Miasta Helu
13/2022 2022-01-03 Licencja na korzystanie z Oprogramowania do obsługi Dodatku Osłonowego wraz z utrzymaniem 1697.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Umowa 2022-05-05 Roczny przegląd budowlany i instalacyjny budynku ZSO w Helu Szkolna 1 3500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
15/2022 2022-03-15 opłata za pobyt w DPS 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/9A 2021-12-31 Pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza Helu ds. sportu 3000 Urząd Miasta Helu
Z/29A 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/29B 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/29C 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/35 2022-06-23 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ PROMOCYJNYCH MIASTA - SOBÓTKA 2477 Urząd Miasta Helu
Z/34 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/36 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/37 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/38 2022-07-04 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 6923 Urząd Miasta Helu
Z/39 2022-07-07 ZAPEWNIENIE SSPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE KONCERTÓW I TEARRU W REMIZIE W DNIACH: 7,12,14,15,19,21 LIPCA I 6 SIERPNIA 13002.5 Urząd Miasta Helu
Z/40 2022-07-07 WYSTĘP NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO „WIECZÓR Z DJ’EM” W DNIACH: 7,14,21,28 LIPCA I 18 SIERPNIA 2022 R. 3300 Urząd Miasta Helu
Z/41 2022-07-16 WYSTĘP ZESPOŁU LIMITH NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO – „MUZYCZNE WAKACJE” W DNIACH 16 IPCA I 19 SIERPNIA 2022 R. 4954 Urząd Miasta Helu
Z/42 2022-07-25 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/43 2022-07-25 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/44 2022-08-01 WYKONANIE 115 FOTOGRAFII DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. 1580.25 Urząd Miasta Helu
Z/45 2022-08-31 OPIEK NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIECMI W TRAKCIE DOWOZU DZIECI Z HELU DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I DO SPECJALNEJ SZKOŁY PODTSAWOWEJ FACTUM W PUCKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – STRANSPORT ZAPEWNIA ZLECENIODAWCA 200 Urząd Miasta Helu
Z/46 2022-08-31 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/47 2022-08-31 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20 GODZIN TYGODNIOWO 1840 Urząd Miasta Helu
21/2022 2022-09-26 malowanie pomieszczeń MOPS 1250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22/2022 0000-00-00 licencja na korzystanie z oprogramowania do obsługi dodatku węglowego z modułem windykacji 1867.14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23/2022 2022-10-19 demontaż , naprawa i montaż szafy 600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25/2022 2022-09-27 Moduł Żródła Ciepła, oprogramowanie do obsługi świadczeń z opcją windykacji 1867.14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28/2022 2022-12-01 świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 1414.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29/2022 2022-12-01 umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
30/2022 2022-12-13 odbiór i zagospodarowanie odpadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31/2022 2022-12-14 umowa dzierżawy pojemników 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32/2022 2022-12-09 prace konserwacyjne w MOPS hel 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33/2022 2022-12-27 aneks do umowy -asystent rodziny 800 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
35/2022 2022-12-27 umowa zlecenie - pełnienie funkcji asystenta rodziny 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2023 2023-01-04 sprzątanie pomieszczeń MOPS 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/2023 2023-01-05 przygotowanie i dostarczenie posiłków 16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2023 2023-01-10 realizacja talonów na zakup art. spożywczych i chemii gospodarczej 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2023 2023-01-11 świadczenie pomocy prawnej 1845 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2023 2023-01-31 badania okresowe pracowników 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2023 2023-01-02 umowa licencyjna na 2023 r - świadczenia rodzinne, FA , windykacja 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2023 2023-01-02 umowa licencyjna na 2023 -dodatki mieszkaniowe 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2023 2023-01-02 świadczenie usług w zakresie BHP 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2023 2023-02-28 sprzątanie pomieszczeń 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17/2023 2023-04-12 wykonywanie czynności pracownika socjalnego 120 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18/2023 2023-05-11 świadczenie usług opiekuńczych 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19/2023 2023-05-17 udostępnienie narzędzi kontrolno-weryfikujących zintegrowanych z Oprogramowaniem do obsługi swiadczeń 243.54 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26/2023 2023-06-30 sprzątanie pomieszczeń MOPS Hel 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29/2023 2023-08-18 wykonywanie czynności pracownika socjalnego 300 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31/2023 2023-08-25 świadczenie usług opiekuńczych 24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32/2023 2023-10-16 zakup licencji i asysta na d funkcjonowaniem programu 1168.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33/2023 2023-10-24 dostarczenie 406 szt zaproszeń na Dzień Seniora 1000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
35/2023 2023-11-14 usługa - Bal seniora 2023 15375 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
36/2023 2023-11-15 umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD 1697.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37/20023 2023-11-15 Umowa dostępu do danych i powierzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2024 2024-01-02 sprzątanie pomieszczeń MOPS Hel 28 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2024 2023-12-12 licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2024 2023-10-03 licencja na korzystanie z modułu świadczenia wychowawcze 912.66 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2024 2023-10-02 licencja na korzystanie z modułu świadczenia rodzinne, FA 3675.24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2024 2023-10-02 licencja na korzystanie z modułu dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2024 2024-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2024 2024-01-02 świadczenie usług prawnych 2004.9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/1/2023 2023-12-29 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ – DYŻURY W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/2/2023 2022-12-30 PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 500 Urząd Miasta Helu
Z/3/2023 2022-12-30 KIEROWNIK – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2750 Urząd Miasta Helu
Z/4/2023 2022-12-31 PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA HELU DO REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2850 Urząd Miasta Helu
Z/5/2023 2022-12-30 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ – DYŻUR W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/6/2023 2022-12-30 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO”, „PUNLTU POMOCY RODZIENIE”, KORYTARZA ORAZ TOALETY 830 Urząd Miasta Helu
Z/6A/2023 2022-12-30 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓ1) PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA HELU DS. SPORTU 3000 Urząd Miasta Helu
Z/7/2023 0022-12-31 PROWADZENIE DOKUMENTACJI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W HELU, ZESPŁU DS. LECZNICTWA ORAZ ZESPOŁU DS. KONTROLI OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI 250 Urząd Miasta Helu
Z/8/2023 2022-12-30 WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2020 Urząd Miasta Helu
Z/9/2023 2023-01-01 ZAJECIA SPORTOWE - TENIS STOŁOWY 60 Urząd Miasta Helu
Z/10/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA NOZNA – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/11/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA NOZNA – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/12/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - KLUB FITNESS – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/13/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIEĆMI – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/14/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/15/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/16/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/17/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/18/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/19/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/20/2023 2023-03-03 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 1536 Urząd Miasta Helu
Z/21/2023 2023-06-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH TZW. SZKŁOY RODZENIA NT. ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU PŁODOWEGO 1843 Urząd Miasta Helu
Z/22/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/23/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/24/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/25/2023 2023-06-22 ZAPEWNIENEI SPRZĘTU ZAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE IMPREZ PROMOCYJNYCH MIASTA - SOBÓTKA 1239 Urząd Miasta Helu
Z/26/2023 2023-06-29 ZAPEWNIENEI SPRZĘTU ZAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE IMPREZ PROMOCYJNYCH 14862 Urząd Miasta Helu
Z/27/2023 2023-06-30 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: TENIS ZIEMNY 60 Urząd Miasta Helu
Z/28/2023 2023-07-26 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINIACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/29/2023 2023-07-26 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINIACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
9/2024 2023-12-29 świadczenie schronienie z wyżywieniem z usługami opiekuńczymi 93 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2024 2024-01-31 badania okresowe z zakresu medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2024 2024-03-06 licencja na korzystanie z modułu Dodatek gazowy 1736.76 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14/2024 2024-01-02 świadczenie usług w zakresie bhp 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19/2024 2024-06-12 świadczenie usług opiekuńczych 31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej