Proszę czekać...

numer umowy 3/2019
data zawarcia 2018-12-31
czas trwania od 2019-01-01 do 2019-12-31
wykonawca ANTARES Karolina Struck Gnieżdżewo, ul. Księży Dambków, 84-100 Puck
przedmiot umowy Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
wartość brutto 32000 PLN
jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
uwagi 68/godz
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
RGK.6845.1.127.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.109.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.110.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.111.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.113.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.116.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.114.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.115.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 14000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.112.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.118.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.117.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.121.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.120.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.122.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.119.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.123.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.124.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 5000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.125.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.126.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
2/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.130.2019 2019-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 1745.37 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.128.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6479.78 Urząd Miasta Helu
RGAI.6845.1.129.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o pow. 60 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Urząd Miasta Helu
ZSO/4/2019 2019-05-02 Wykonanie przeglądu rocznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu 2500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2019 0000-00-00 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2019 2019-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2019 2019-02-02 świadczenie pomocy prawnej 13284 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2019 2019-02-07 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2019 2019-02-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2019 2019-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2019 2019-02-18 oprawa muzyczna Dnia seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-02-02 zadania służby bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2019 2019-01-02 licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego 1944.68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2019 2019-04-17 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/UKS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 800 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/PFS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 1000 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/FF/2019/MSG 2019-04-26 Najem MHS-W w Helu 799.98 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.131.2019 2019-05-10 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 o pow. 1,5 m2 pod cele handlowe 1230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.132.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.133.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.134.2019 2019-05-13 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.136.2019 2019-05-15 Umowa najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 9,91 m2 na cele gospodarcze 380.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.135.2019 2019-05-14 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00m2 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.139.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.138.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.137.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.142.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 479.7 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.143.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 159.9 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 14046.6 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
15/2019 2019-05-10 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7840 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16/2019 2019-05-13 licencja oprogramowania świadczeń wychowawczych i Dobry Start 528 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PM.33.2.2019 2019-05-02 Umowa współpracy 0 Urząd Miasta Helu
bez numeru 2019-05-17 usługa konsultingowa dot. rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
17/2019 2019-05-20 umowa na korzystanie z usługi komunikacji z beneficjentami programów ŚR, FA,ŚW, DS, DM 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.140.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.141.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii sprzedaż lodów 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.144.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.145.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.147.2019 2019-05-22 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.148.2019 2019-05-23 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod wystawienie trzech gier zręcznościowych 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.149.2019 2019-05-28 Handel obwoźny mobilnym pojazdem gastronomicznym 2952 Urząd Miasta Helu
ZSO/5/2019 2019-05-24 Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej 1700.11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1D/2019 2019-05-08 Przygotowanie projektów ilustracji do gry. 300 Urząd Miasta Helu
D/2/2019 2019-05-13 Wykonanie rzeźby, która nawiązywać będzie do wiersza J.Tuwima "Rzepka". 10000 Urząd Miasta Helu
Aneks do umowy D/2/2019 2019-05-13 Aneks 10000 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Z/2/2019 2019-05-06 gospodarz OSP w Helu 14.5 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Helu 2019-05-10 obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 350 Urząd Miasta Helu
Z/03/2019 2019-06-10 obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 292.77 Urząd Miasta Helu
5/Z/2019 2019-05-10 sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców- wybory do parlamentu Europejskiego 598 Urząd Miasta Helu
18/2019 2019-06-10 Umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi Dodatków mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny na 2019 r. 678.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.150.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2,5 m x 4 m, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.151.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 797.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.153.2019 2019-05-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Kaszubskiej celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.157.2019 2019-06-04 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej- sprzedaż lodów mobilnym pojazdem gastronomicznym o wymiarach 1m x 2m 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.158.2019 2019-06-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Żeglarskiej z przeznaczeniem pod "granitor" do napojów chłodzących. 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.152.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2084.85 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.155.2019 2019-06-03 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.159.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy terenu położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 104 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.146.2019 2019-06-10 Umowa dzierżawy ZSO Hel zgodnie z załącznikiem do umowy 81930 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.161.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65, Kuracyjnej, Bulwarze Nadmorskim oraz przy scenie plenerowej celem prowadzenia tzw. ruchomych punktów gastronomicznych 12464 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.162.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3188.16 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.171.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 5000 Urząd Miasta Helu
108186/2019 2019-04-01 Świadczenie Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych 3600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.173.2019 2019-06-19 umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 ozn. geod. 284/3 pod tymczasowy punkt sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.106.2019 2019-04-30 umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65 ozn. geod. 284/2 pod wystawienie zabawek mechanicznych 4018.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.154.2019 2019-05-31 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 6150 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.168.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.172.2019 2019-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa sezonowe punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.160.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie o napędzie nożnym 1746.6 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.186.2019 2019-06-26 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 121 o powierzchni 3,6 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1239.84 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.179.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, przy ulicy Wiejskiej 50 pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż biżuterii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.176.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.192.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod fotokabinę 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.175.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.174.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 509.22 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.169.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.181.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.195.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego oraz przy ulicy Żeglarskiej pod 4 ruchome punkty handlowe o długości 6 m bieżących każde 29520 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.178.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie towaru przed lokalem 1107 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.197.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 138/42, 728/2 z przeznaczeniem pod plac budowy budynku mieszkalnego 11512.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.107.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/2 z przeznaczeniem pod wystawienie zabawki mechanicznej 1722 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.108.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 25 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 4477.2 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.163.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu przy Wiejskiej 84, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod lokalizację gier zręcznościowych 2152.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.199.2019 2019-07-01 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- robienie tatuaży 3936 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.196.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 1968 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.183.2019 2019-06-27 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Bałtyckiej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.198.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej mobilnym pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.164.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem lokalizacji jednego automatu do produkcji widokówek. 861 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.167.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.191.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy ze sprzedażą napojów niskoprocentowych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.177.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 22 5200 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.201.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 3103.29 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.105.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.92.2019 2014-04-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 15000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.204.2019 2019-07-02 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.170.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.185.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący usługi fotograficzne 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.187.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, Kaszubskiej, Dworcowej i Leśnej w celu zainstalowania czterech plansz/tablic reklamowych o łącznej powierzchni 3,80 m2 1308.72 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.182.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości ozn. geod. nr 673, przy ulicy Dworcowej w celu zainstalowania planszy/tablicy reklamowej o wymiarach 1,5m x 3m o łącznej powierzchni 4,50 m2 1549.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.184.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.194.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego (stara część 1 stoisko), przy ulicy Morskiej (1 stoisko), z przeznaczeniem pod dwa ruchome punkty handlowe każde o długości 6 m bieżących prowadzące sprzedaż fok i innych artykułów przemysłowych 14760 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.190.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
Z/6/2019 2019-06-06 Organizacja i animacja festiwalu gier planszowych. 676 Urząd Miasta Helu
Z/7/2019 2019-06-10 Wykonanie zadań gospodarza OSP 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/8/2019 2019-06-19 Obsługa techniczna sceny plenerowej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją imprez promocyjnych miasta. 6148 Urząd Miasta Helu
Z/9/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych: BADMINTON, TENIS STOŁOWY w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, Miejskiej Sali Gimnastycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hel. 32 Urząd Miasta Helu
Z/10/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych Tenis Ziemny dla dzieci i młodzieży na kortach ziemnych „BARAKUDA” w Helu. 50 Urząd Miasta Helu
Z/11/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 1830 Urząd Miasta Helu
Z/12/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków kierownika-wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 2650 Urząd Miasta Helu
Z/13/2019 2019-07-01 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna „Sobótki”. 712 Urząd Miasta Helu
Z/14/2019 2019-07-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU”. 15000 Urząd Miasta Helu
Aneks nr 2 do umowy o dzielo z d 2019-05-13 zmiana umowy 0 Urząd Miasta Helu
D/4/2019 2019-06-14 koncert zspołu "MITRA" 5000 Urząd Miasta Helu
D/5/2019 2019-07-02 Występ w teatrze letnim w Remizie w dniach 02.07.2019 r. i 04.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/6/2019 2019-07-02 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 5495 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.189.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 1m2. 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.180.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 2m2. 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.203.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt handlowy 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.205.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt gastronomiczny (sprzedaż lodów) 9500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.202.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1163.58 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.188.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.200.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod cele handlowo usługowe 6230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.156.2019 2019-06-04 Użyczenie działki ozn. geod. 34/6, obręb Hel o powierzchni około 2500 m2 położonej w miejscowości Hel w terminie od 15.07.2019 roku do 22.07.2019 r., pod organizacje Imprezy promocyjnej "Słoneczna Stacja" 0 Urząd Miasta Helu
z dnia 02,05,2019 2019-05-02 Usługi transportowe 900 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.214.2019 2019-07-25 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem pod zabawkę mechaniczną. 430.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.211.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.212.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o pow. 2 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.208.2019 2019-07-05 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację gier zręcznościowych 3874.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.210.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.209.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 2,75 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 947.1 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.217.2019 2019-08-06 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 492 Urząd Miasta Helu
07/2019 2019-07-31 Umowa na dostawy paliwa drzewnego - pelletu. 635418 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.218.2019 2019-08-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 820 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.165.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.216.2019 2019-08-05 Zezwolenie na przeprowadzenie akcji promocyjnej w okolicy Bulwaru Nadmorskiego 615 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.215.2019 2019-07-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego (sprzedaż lodów) 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.213.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu na skrzyżowaniu ulic Steyera i Leśnej o powierzchni 3.74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej o wymiarach 110cmx170cm 1288.06 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.220.2019 2019-08-21 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 246 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.193.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy na podstawie uchwały Nr VIII/64/19 części gruntu o powierzchni 34 m2 ozn. nr geod. 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Urząd Miasta Helu
1/UM/IT/2019 2019-08-01 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 0 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.2019 2019-04-03 Umowa dzierżawy 22.14 Urząd Miasta Helu
20/2019 2019-09-17 świadczenie usług opiekuńczych 3750 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
08/2019 2019-09-26 Kompleksowa obsługa sprzętu przeciwpożarowego. 2.841 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
9/2019 2019-10-04 Wykonanie Elewacji 53866.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu