Proszę czekać...

numer umowy 17/2019
data zawarcia 2019-05-20
czas trwania od 2019-01-02 do 2019-12-31
wykonawca Sygnity SA
przedmiot umowy umowa na korzystanie z usługi komunikacji z beneficjentami programów ŚR, FA,ŚW, DS, DM
wartość brutto 200 PLN
jednostka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
RGK.6845.1.127.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.109.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.110.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.111.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.113.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.116.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.114.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.115.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 14000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.112.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.118.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.117.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.121.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.120.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.122.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.119.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.123.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.124.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 5000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.125.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.126.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
2/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.130.2019 2019-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 1745.37 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.128.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6479.78 Urząd Miasta Helu
RGAI.6845.1.129.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o pow. 60 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Urząd Miasta Helu
ZSO/4/2019 2019-05-02 Wykonanie przeglądu rocznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu 2500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2019 0000-00-00 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2019 2019-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2019 2019-02-02 świadczenie pomocy prawnej 13284 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2019 2019-02-07 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2019 2019-02-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2019 2019-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2019 2019-02-18 oprawa muzyczna Dnia seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-02-02 zadania służby bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2019 2019-01-02 licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego 1944.68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2019 2019-04-17 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/UKS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 800 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/PFS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 1000 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/FF/2019/MSG 2019-04-26 Najem MHS-W w Helu 799.98 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.131.2019 2019-05-10 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 o pow. 1,5 m2 pod cele handlowe 1230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.132.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.133.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.134.2019 2019-05-13 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.136.2019 2019-05-15 Umowa najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 9,91 m2 na cele gospodarcze 380.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.135.2019 2019-05-14 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00m2 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.139.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.138.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.137.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.142.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 479.7 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.143.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 159.9 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 14046.6 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
15/2019 2019-05-10 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7840 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16/2019 2019-05-13 licencja oprogramowania świadczeń wychowawczych i Dobry Start 528 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PM.33.2.2019 2019-05-02 Umowa współpracy 0 Urząd Miasta Helu
bez numeru 2019-05-17 usługa konsultingowa dot. rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
17/2019 2019-05-20 umowa na korzystanie z usługi komunikacji z beneficjentami programów ŚR, FA,ŚW, DS, DM 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.140.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.141.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii sprzedaż lodów 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.144.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.145.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.147.2019 2019-05-22 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.148.2019 2019-05-23 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod wystawienie trzech gier zręcznościowych 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.149.2019 2019-05-28 Handel obwoźny mobilnym pojazdem gastronomicznym 2952 Urząd Miasta Helu
ZSO/5/2019 2019-05-24 Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej 1700.11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1D/2019 2019-05-08 Przygotowanie projektów ilustracji do gry. 300 Urząd Miasta Helu
D/2/2019 2019-05-13 Wykonanie rzeźby, która nawiązywać będzie do wiersza J.Tuwima "Rzepka". 10000 Urząd Miasta Helu
Aneks do umowy D/2/2019 2019-05-13 Aneks 10000 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Z/2/2019 2019-05-06 gospodarz OSP w Helu 14.5 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Helu 2019-05-10 obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 350 Urząd Miasta Helu
Z/03/2019 2019-06-10 obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 292.77 Urząd Miasta Helu
5/Z/2019 2019-05-10 sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców- wybory do parlamentu Europejskiego 598 Urząd Miasta Helu
18/2019 2019-06-10 Umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi Dodatków mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny na 2019 r. 678.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.150.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2,5 m x 4 m, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.151.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 797.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.153.2019 2019-05-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Kaszubskiej celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.157.2019 2019-06-04 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej- sprzedaż lodów mobilnym pojazdem gastronomicznym o wymiarach 1m x 2m 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.158.2019 2019-06-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Żeglarskiej z przeznaczeniem pod "granitor" do napojów chłodzących. 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.152.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2084.85 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.155.2019 2019-06-03 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.159.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy terenu położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 104 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.146.2019 2019-06-10 Umowa dzierżawy ZSO Hel zgodnie z załącznikiem do umowy 81930 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.161.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65, Kuracyjnej, Bulwarze Nadmorskim oraz przy scenie plenerowej celem prowadzenia tzw. ruchomych punktów gastronomicznych 12464 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.162.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3188.16 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.171.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 5000 Urząd Miasta Helu
108186/2019 2019-04-01 Świadczenie Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych 3600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.173.2019 2019-06-19 umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 ozn. geod. 284/3 pod tymczasowy punkt sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.106.2019 2019-04-30 umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65 ozn. geod. 284/2 pod wystawienie zabawek mechanicznych 4018.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.154.2019 2019-05-31 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 6150 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.168.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.172.2019 2019-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa sezonowe punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.160.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie o napędzie nożnym 1746.6 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.186.2019 2019-06-26 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 121 o powierzchni 3,6 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1239.84 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.179.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, przy ulicy Wiejskiej 50 pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż biżuterii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.176.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.192.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod fotokabinę 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.175.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.174.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 509.22 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.169.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.181.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.195.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego oraz przy ulicy Żeglarskiej pod 4 ruchome punkty handlowe o długości 6 m bieżących każde 29520 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.178.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie towaru przed lokalem 1107 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.197.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 138/42, 728/2 z przeznaczeniem pod plac budowy budynku mieszkalnego 11512.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.107.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/2 z przeznaczeniem pod wystawienie zabawki mechanicznej 1722 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.108.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 25 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 4477.2 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.163.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu przy Wiejskiej 84, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod lokalizację gier zręcznościowych 2152.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.199.2019 2019-07-01 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- robienie tatuaży 3936 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.196.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 1968 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.183.2019 2019-06-27 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Bałtyckiej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.198.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej mobilnym pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.164.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem lokalizacji jednego automatu do produkcji widokówek. 861 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.167.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.191.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy ze sprzedażą napojów niskoprocentowych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.177.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 22 5200 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.201.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 3103.29 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.105.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.92.2019 2014-04-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 15000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.204.2019 2019-07-02 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.170.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.185.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący usługi fotograficzne 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.187.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, Kaszubskiej, Dworcowej i Leśnej w celu zainstalowania czterech plansz/tablic reklamowych o łącznej powierzchni 3,80 m2 1308.72 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.182.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości ozn. geod. nr 673, przy ulicy Dworcowej w celu zainstalowania planszy/tablicy reklamowej o wymiarach 1,5m x 3m o łącznej powierzchni 4,50 m2 1549.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.184.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.194.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego (stara część 1 stoisko), przy ulicy Morskiej (1 stoisko), z przeznaczeniem pod dwa ruchome punkty handlowe każde o długości 6 m bieżących prowadzące sprzedaż fok i innych artykułów przemysłowych 14760 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.190.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
Z/6/2019 2019-06-06 Organizacja i animacja festiwalu gier planszowych. 676 Urząd Miasta Helu
Z/7/2019 2019-06-10 Wykonanie zadań gospodarza OSP 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/8/2019 2019-06-19 Obsługa techniczna sceny plenerowej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją imprez promocyjnych miasta. 6148 Urząd Miasta Helu
Z/9/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych: BADMINTON, TENIS STOŁOWY w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, Miejskiej Sali Gimnastycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hel. 32 Urząd Miasta Helu
Z/10/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych Tenis Ziemny dla dzieci i młodzieży na kortach ziemnych „BARAKUDA” w Helu. 50 Urząd Miasta Helu
Z/11/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 1830 Urząd Miasta Helu
Z/12/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków kierownika-wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 2650 Urząd Miasta Helu
Z/13/2019 2019-07-01 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna „Sobótki”. 712 Urząd Miasta Helu
Z/14/2019 2019-07-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU”. 15000 Urząd Miasta Helu
Aneks nr 2 do umowy o dzielo z d 2019-05-13 zmiana umowy 0 Urząd Miasta Helu
D/4/2019 2019-06-14 koncert zspołu "MITRA" 5000 Urząd Miasta Helu
D/5/2019 2019-07-02 Występ w teatrze letnim w Remizie w dniach 02.07.2019 r. i 04.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/6/2019 2019-07-02 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 5495 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.189.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 1m2. 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.180.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 2m2. 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.203.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt handlowy 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.205.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt gastronomiczny (sprzedaż lodów) 9500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.202.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1163.58 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.188.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.200.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod cele handlowo usługowe 6230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.156.2019 2019-06-04 Użyczenie działki ozn. geod. 34/6, obręb Hel o powierzchni około 2500 m2 położonej w miejscowości Hel w terminie od 15.07.2019 roku do 22.07.2019 r., pod organizacje Imprezy promocyjnej "Słoneczna Stacja" 0 Urząd Miasta Helu
z dnia 02,05,2019 2019-05-02 Usługi transportowe 900 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.214.2019 2019-07-25 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem pod zabawkę mechaniczną. 430.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.211.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.212.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o pow. 2 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.208.2019 2019-07-05 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację gier zręcznościowych 3874.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.210.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.209.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 2,75 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 947.1 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.217.2019 2019-08-06 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 492 Urząd Miasta Helu
07/2019 2019-07-31 Umowa na dostawy paliwa drzewnego - pelletu. 635418 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.218.2019 2019-08-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 820 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.165.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.216.2019 2019-08-05 Zezwolenie na przeprowadzenie akcji promocyjnej w okolicy Bulwaru Nadmorskiego 615 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.215.2019 2019-07-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego (sprzedaż lodów) 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.213.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu na skrzyżowaniu ulic Steyera i Leśnej o powierzchni 3.74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej o wymiarach 110cmx170cm 1288.06 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.220.2019 2019-08-21 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 246 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.193.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy na podstawie uchwały Nr VIII/64/19 części gruntu o powierzchni 34 m2 ozn. nr geod. 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Urząd Miasta Helu
1/UM/IT/2019 2019-08-01 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 0 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.2019 2019-04-03 Umowa dzierżawy 22.14 Urząd Miasta Helu
20/2019 2019-09-17 świadczenie usług opiekuńczych 3750 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
08/2019 2019-09-26 Kompleksowa obsługa sprzętu przeciwpożarowego. 2.841 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
9/2019 2019-10-04 Wykonanie Elewacji 53866.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu