Proszę czekać...

numer umowy UM UPPDP 2020
data zawarcia 2020-05-12
czas trwania od 2020-05-31 do 2021-05-30
wykonawca Madkom Sp. Akcyjna
przedmiot umowy Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego
wartość brutto 0 PLN
jednostka Urząd Miasta Helu
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość brutto (PLN) Jednostka organizacyjna
RGK.6845.1.127.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.109.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.110.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.111.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.113.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.116.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.114.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.115.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 14000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.112.2019 2019-05-06 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.118.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.117.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.121.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.120.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.122.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.119.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.123.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.124.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 5000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.125.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.126.2019 2019-05-07 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 13000 Urząd Miasta Helu
2/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.130.2019 2019-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 1745.37 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.128.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6479.78 Urząd Miasta Helu
RGAI.6845.1.129.2019 2019-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o pow. 60 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Urząd Miasta Helu
ZSO/4/2019 2019-05-02 Wykonanie przeglądu rocznego w zakresie budowlanym i instalacyjnym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu 2500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2019 0000-00-00 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2019 2018-12-31 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 32000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2019 2019-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2019 2019-02-02 świadczenie pomocy prawnej 13284 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2019 2019-02-07 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2019 2019-02-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2019 2019-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2019 2019-02-18 oprawa muzyczna Dnia seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-02-02 zadania służby bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2019 2019-01-02 licencja na oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego 1944.68 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2019 2019-04-17 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/UKS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 800 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/PFS/2019/MHS-W/MSG 2019-05-02 Najem MHS-W w Helu 1000 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
1/FF/2019/MSG 2019-04-26 Najem MHS-W w Helu 799.98 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.131.2019 2019-05-10 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 o pow. 1,5 m2 pod cele handlowe 1230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.132.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.133.2019 2019-05-09 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.134.2019 2019-05-13 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.136.2019 2019-05-15 Umowa najmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 9,91 m2 na cele gospodarcze 380.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.135.2019 2019-05-14 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00m2 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.139.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.138.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.137.2019 2019-05-15 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.142.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 479.7 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.143.2019 2019-05-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 159.9 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 14046.6 Urząd Miasta Helu
143/2019 2019-05-10 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
15/2019 2019-05-10 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 7840 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16/2019 2019-05-13 licencja oprogramowania świadczeń wychowawczych i Dobry Start 528 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PM.33.2.2019 2019-05-02 Umowa współpracy 0 Urząd Miasta Helu
bez numeru 2019-05-17 usługa konsultingowa dot. rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
17/2019 2019-05-20 umowa na korzystanie z usługi komunikacji z beneficjentami programów ŚR, FA,ŚW, DS, DM 200 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.140.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.141.2019 2019-05-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii sprzedaż lodów 6740.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.144.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 4500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.145.2019 2019-05-20 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.147.2019 2019-05-22 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.148.2019 2019-05-23 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod wystawienie trzech gier zręcznościowych 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.149.2019 2019-05-28 Handel obwoźny mobilnym pojazdem gastronomicznym 2952 Urząd Miasta Helu
ZSO/5/2019 2019-05-24 Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej 1700.11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1D/2019 2019-05-08 Przygotowanie projektów ilustracji do gry. 300 Urząd Miasta Helu
D/2/2019 2019-05-13 Wykonanie rzeźby, która nawiązywać będzie do wiersza J.Tuwima "Rzepka". 10000 Urząd Miasta Helu
Aneks do umowy D/2/2019 2019-05-13 Aneks 10000 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Z/2/2019 2019-05-06 gospodarz OSP w Helu 14.5 Urząd Miasta Helu
z/1/2019 2019-05-02 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa występu zespołu taneczno-wokalnego "Da CAMPO AL FINE" 949 Urząd Miasta Helu
Helu 2019-05-10 obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 350 Urząd Miasta Helu
Z/03/2019 2019-06-10 obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Helu w wyborach do Parlamentu Europejskiego 292.77 Urząd Miasta Helu
5/Z/2019 2019-05-10 sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców- wybory do parlamentu Europejskiego 598 Urząd Miasta Helu
18/2019 2019-06-10 Umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi Dodatków mieszkaniowych z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny na 2019 r. 678.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.150.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2,5 m x 4 m, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.151.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 797.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.153.2019 2019-05-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Kaszubskiej celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.157.2019 2019-06-04 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej- sprzedaż lodów mobilnym pojazdem gastronomicznym o wymiarach 1m x 2m 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.158.2019 2019-06-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2 przy ulicy Żeglarskiej z przeznaczeniem pod "granitor" do napojów chłodzących. 2952 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.152.2019 2019-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2084.85 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.155.2019 2019-06-03 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 12000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.159.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy terenu położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 104 o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.146.2019 2019-06-10 Umowa dzierżawy ZSO Hel zgodnie z załącznikiem do umowy 81930 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.161.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65, Kuracyjnej, Bulwarze Nadmorskim oraz przy scenie plenerowej celem prowadzenia tzw. ruchomych punktów gastronomicznych 12464 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.162.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3188.16 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.171.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 5000 Urząd Miasta Helu
108186/2019 2019-04-01 Świadczenie Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych 3600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.173.2019 2019-06-19 umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 ozn. geod. 284/3 pod tymczasowy punkt sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.106.2019 2019-04-30 umowa dzierżawy części gruntu przy ulicy Wiejskiej 65 ozn. geod. 284/2 pod wystawienie zabawek mechanicznych 4018.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.154.2019 2019-05-31 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 6150 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.168.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.172.2019 2019-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa sezonowe punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.160.2019 2019-06-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie o napędzie nożnym 1746.6 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.186.2019 2019-06-26 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 121 o powierzchni 3,6 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1239.84 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.179.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, przy ulicy Wiejskiej 50 pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż biżuterii 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.176.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.192.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod fotokabinę 1291.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.175.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.174.2019 2019-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 509.22 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.169.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.181.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.195.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego oraz przy ulicy Żeglarskiej pod 4 ruchome punkty handlowe o długości 6 m bieżących każde 29520 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.178.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie towaru przed lokalem 1107 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.197.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 138/42, 728/2 z przeznaczeniem pod plac budowy budynku mieszkalnego 11512.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.107.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu , ozn. geod. nr 284/2 z przeznaczeniem pod wystawienie zabawki mechanicznej 1722 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.108.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 25 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 4477.2 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.163.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu przy Wiejskiej 84, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod lokalizację gier zręcznościowych 2152.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.199.2019 2019-07-01 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- robienie tatuaży 3936 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.196.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej dwoma mobilnymi pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 1968 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.183.2019 2019-06-27 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Bałtyckiej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.198.2019 2019-06-28 Korzystanie z dróg gminnych m.in. ulicy Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej i innych z wyjątkiem ulicy Wiejskiej jak również prowadzących na plażę główną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej mobilnym pojazdami o wymiarach 1m x 2m- sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lemoniady 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.164.2019 2019-06-12 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem lokalizacji jednego automatu do produkcji widokówek. 861 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.167.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod dwa tymczasowe punkty sezonowe prowadzące sprzedaż pamiątek i wyrobów z porcelany 20000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.191.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy ze sprzedażą napojów niskoprocentowych 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.177.2019 2019-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 22 5200 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.201.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, położonego w Helu przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 3103.29 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.105.2019 2019-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2214 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.92.2019 2014-04-16 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 15000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.204.2019 2019-07-02 Korzystanie z dróg leśnych przez meleksy 2000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.170.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy sprzedaży pamiątek 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.185.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt sezonowy prowadzący usługi fotograficzne 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.187.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, Kaszubskiej, Dworcowej i Leśnej w celu zainstalowania czterech plansz/tablic reklamowych o łącznej powierzchni 3,80 m2 1308.72 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.182.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości ozn. geod. nr 673, przy ulicy Dworcowej w celu zainstalowania planszy/tablicy reklamowej o wymiarach 1,5m x 3m o łącznej powierzchni 4,50 m2 1549.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.184.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.194.2019 2019-06-28 Umowa dzierżawy części gruntu położonego w Helu, na Promenadzie Bulwaru Nadmorskiego (stara część 1 stoisko), przy ulicy Morskiej (1 stoisko), z przeznaczeniem pod dwa ruchome punkty handlowe każde o długości 6 m bieżących prowadzące sprzedaż fok i innych artykułów przemysłowych 14760 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.190.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
Z/6/2019 2019-06-06 Organizacja i animacja festiwalu gier planszowych. 676 Urząd Miasta Helu
Z/7/2019 2019-06-10 Wykonanie zadań gospodarza OSP 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/8/2019 2019-06-19 Obsługa techniczna sceny plenerowej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją imprez promocyjnych miasta. 6148 Urząd Miasta Helu
Z/9/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych: BADMINTON, TENIS STOŁOWY w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, Miejskiej Sali Gimnastycznej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Hel. 32 Urząd Miasta Helu
Z/10/2019 2019-06-21 Prowadzenie zajęć sportowych Tenis Ziemny dla dzieci i młodzieży na kortach ziemnych „BARAKUDA” w Helu. 50 Urząd Miasta Helu
Z/11/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 1830 Urząd Miasta Helu
Z/12/2019 aneks z dnia 24.06.201 2019-06-24 Wykonywanie obowiązków kierownika-wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 2650 Urząd Miasta Helu
Z/13/2019 2019-07-01 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna „Sobótki”. 712 Urząd Miasta Helu
Z/14/2019 2019-07-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU”. 15000 Urząd Miasta Helu
Aneks nr 2 do umowy o dzielo z d 2019-05-13 zmiana umowy 0 Urząd Miasta Helu
D/4/2019 2019-06-14 koncert zspołu "MITRA" 5000 Urząd Miasta Helu
D/5/2019 2019-07-02 Występ w teatrze letnim w Remizie w dniach 02.07.2019 r. i 04.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/6/2019 2019-07-02 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 5495 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.189.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 1m2. 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.180.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca na części nieruchomości położonej w Helu, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej oraz Kaszubskiej celem umieszczenia tablicy reklamowej o pow. 2m2. 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.203.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt handlowy 10000 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.205.2019 2019-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod tymczasowy punkt gastronomiczny (sprzedaż lodów) 9500 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.202.2019 2019-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1163.58 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.188.2019 2019-06-26 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Żeglarskiej o powierzchni 1,60m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 551.04 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.200.2019 2019-07-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod cele handlowo usługowe 6230 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.156.2019 2019-06-04 Użyczenie działki ozn. geod. 34/6, obręb Hel o powierzchni około 2500 m2 położonej w miejscowości Hel w terminie od 15.07.2019 roku do 22.07.2019 r., pod organizacje Imprezy promocyjnej "Słoneczna Stacja" 0 Urząd Miasta Helu
z dnia 02,05,2019 2019-05-02 Usługi transportowe 900 Zespół Zakładów Obsługi Miasta
RGK.6845.1.214.2019 2019-07-25 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem pod zabawkę mechaniczną. 430.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.211.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.212.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Przybyszewskiego o pow. 2 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.208.2019 2019-07-05 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację gier zręcznościowych 3874.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.210.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.209.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu przy ulicy Dworcowej o powierzchni 2,75 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 947.1 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.217.2019 2019-08-06 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 492 Urząd Miasta Helu
07/2019 2019-07-31 Umowa na dostawy paliwa drzewnego - pelletu. 635418 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
RGK.6845.1.218.2019 2019-08-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż odzieży i akcesoriów militarnych 820 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.165.2019 2019-06-14 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.216.2019 2019-08-05 Zezwolenie na przeprowadzenie akcji promocyjnej w okolicy Bulwaru Nadmorskiego 615 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.215.2019 2019-07-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego (sprzedaż lodów) 984 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.213.2019 2019-07-10 Umowa wynajmu miejsca położonego w Helu na skrzyżowaniu ulic Steyera i Leśnej o powierzchni 3.74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej o wymiarach 110cmx170cm 1288.06 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.220.2019 2019-08-21 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 246 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.193.2019 2019-06-27 Umowa dzierżawy na podstawie uchwały Nr VIII/64/19 części gruntu o powierzchni 34 m2 ozn. nr geod. 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Urząd Miasta Helu
1/UM/IT/2019 2019-08-01 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 0 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.2019 2019-04-03 Umowa dzierżawy 22.14 Urząd Miasta Helu
20/2019 2019-09-17 świadczenie usług opiekuńczych 3750 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
08/2019 2019-09-26 Kompleksowa obsługa sprzętu przeciwpożarowego. 2.841 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
9/2019 2019-10-04 Wykonanie Elewacji 53866.5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
D/7/2019 2019-07-09 WYSTĘP W TEATRZE 5495 Urząd Miasta Helu
D/8/2019 2019-07-10 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 10.07.2019 r. i 12.07.2019 r. 1752 Urząd Miasta Helu
D/9/2019 2019-07-16 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 16.07.2019 r. i 18.07.2019 r. 7500 Urząd Miasta Helu
D/10/2019 2019-07-23 WYSTĘP W TEATRZE LETNIM W REMIZIE W DNIU 23.07.2019 r. i 25.07.2019 r. 5495 Urząd Miasta Helu
D/11/2019 2019-07-25 KONCERT ZESPOŁU „TRZY MAJTKI” PODCZAS PLENEROWEJ IMPREZY DZIEŃ RYBY W HELU 5500 Urząd Miasta Helu
D/12/209 2019-08-09 KONCERT ZESPOŁU PLAYBOYS 15000 Urząd Miasta Helu
D/13/2019 2019-08-30 ZADANIA KOORDYNATORA GMINNEGO W WYBRACH DO SEJMU RP I SENATU RP 775 Urząd Miasta Helu
D/14/2019 2019-10-25 WYKONANIE DZIEŁA: POMNIKA – RZEŹBY „ORZEŁ HELSKI” 27000 Urząd Miasta Helu
Z/15/2019 2019-07-25 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA IMPREZY PLENEROWEJ „DZIEŃ RYBY W HELU” 4500 Urząd Miasta Helu
Z/16/2019 2019-08-07 UDZIAŁ W PRACY KOMISJI EGZAMNACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 350 Urząd Miasta Helu
Z/17/2019 2019-08-07 UDZIAŁ W PRACY KOMISJI EGZAMNACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 350 Urząd Miasta Helu
Z/18/2019 2019-08-14 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA SPOTKANIA KASZUBÓW Z GÓRALAMI 500 Urząd Miasta Helu
Z/19/2019 2019-08-19 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW 458.59 Urząd Miasta Helu
Z/20/2019 2019-08-23 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZY PROMUJĄCEJ MIASTO 1779 Urząd Miasta Helu
Z/21/2019 2019-08-29 OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM W TRAKCIE DOWOZU DZIECKA Z HEL DO SPECLAJNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I Z POWROTEM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 200 Urząd Miasta Helu
Z/22/2019 2019-08-30 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMY ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
Z/23/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1900 Urząd Miasta Helu
Z/23/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/25/2019 2019-08-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W PUNKCIE POMOCY RODZINIE W WYMIARZE 24 GODZIN MIESIĘCZNIE (6H TYGODNIOWO) 1800 Urząd Miasta Helu
Z/26/2019 2019-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: PIŁKA NOŻNA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/27/2019 2019-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 32 Urząd Miasta Helu
Z/28/2019 2019-09-20 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DŹWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZY W RAMACH PARTNERSTWA HEL-HERMESKEIL 593 Urząd Miasta Helu
Z/29/2019 2019-09-20 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH SIĘZGRAMY 676 Urząd Miasta Helu
Z/30/2019 2019-09-23 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: PILKA NOŻNA 67 Urząd Miasta Helu
Z/31/2019 2019-10-03 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 50 Urząd Miasta Helu
Z/32/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA POSRTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/33/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA SPORTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/34/2019 2019-10-04 POMOC PRZY ZABEZPIECZENIU MEDYCZNYM WYDARZENIA POSRTOWEGO: BIEG NA POCZĄTKU POLSKI: I BIEG HELSKI W RAMACH 80 ROCZNICY OBRONY HELU 40 Urząd Miasta Helu
Z/35/2019 2019-10-09 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY WYMIANIE I MONTAŻU KOTŁÓW ORAZ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” 7380 Urząd Miasta Helu
Z/36/2019 2019-10-09 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 638.46 Urząd Miasta Helu
Z/37/2019 2019-10-11 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 400 Urząd Miasta Helu
Z/38/2019 2019-10-11 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 13.10.2019 R. 334.58 Urząd Miasta Helu
Z/39/2019 2019-10-15 AEOBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓ HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/40/2019 2019-11-04 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, UDZIELENIE KONSULTACJI I PORAD TRENINGOWYCH UCZESTNIKOM FITNESS KLUBU DWA RAZY W TYGODNIU 37 Urząd Miasta Helu
21/2019 2019-11-04 program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 r. 6350 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22/2019 2019-10-25 usługa szkoleniowa 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23/2019 2019-10-31 Posiłek w szkole i w domu 1400 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2019 2019-11-15 Wymiana ogrodzenia na terenie przedszkolnego placu zabaw 7.984 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Z/25A 2019-08-30 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMY ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
D/15 2019-11-08 WYSTĘP ORKIESTRY PODCZAS OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 1736 Urząd Miasta Helu
Z/41 2019-11-01 PRACE KONSERWACYJNE I NAPRAWCZE PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W REMIZIE OSP HEL. 2601 Urząd Miasta Helu
Z/42 2019-11-29 WYKONANIE ZADAŃ GOSPODARZA OSP HEL 14.5 Urząd Miasta Helu
Z/43 2019-12-09 AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW 225.46 Urząd Miasta Helu
Z/44 2019-12-11 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 676 Urząd Miasta Helu
Umowa z dnia 15.10.2019 2019-10-15 Przygotowanie analizy ekonomicznej prawidłowości konstrukcji wniosku taryfowego dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 7.38 Urząd Miasta Helu
24/2019 2019-12-23 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26/2019 2019-12-06 dostawa i wdrożenie oprogramowania 2461.23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27/2019 2019-12-06 umowa dostępu do danych i powierzenie przetwarzania danych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/30A 2019-10-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REMONCIE NAWIERZCHNI ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA TRASIE JURATA – HEL, PRZEBIEGAJĄCEJ WZDUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W RAMACH PROJEKTU POMORSKICH TRAS ROWEROWYCH. 24000 Urząd Miasta Helu
Z/45 2019-12-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/46 2019-12-30 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ, PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUKNCIE POMOCY RODZINIE 45 Urząd Miasta Helu
Z/47 2019-12-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 400 Urząd Miasta Helu
Z/48 2019-12-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA MKRPA W HELU 150 Urząd Miasta Helu
Z/49 2019-12-30 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2000 Urząd Miasta Helu
Z/50 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/51 2019-01-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ AEROBIK I ZUMBA NA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/52 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI 50 Urząd Miasta Helu
Z/53 2019-12-31 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON GRY ZESPOŁOWE DLA MIESZKAŃCÓW HELU 69 Urząd Miasta Helu
Z/54 2019-12-31 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA, UDZIELENIE KONSULTACJI I PORAD TRENINGOWYCH UCZESTNIKOM FITNESS KLUBU 40 Urząd Miasta Helu
Z/55 2020-01-08 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INSPEKTORSKIEGO PRZY PROJEKCIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3542 Urząd Miasta Helu
Z/56 2020-01-13 PROAWDZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/57 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (FITNESS KLUB) 37 Urząd Miasta Helu
Z/58 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.04.2020 2020-01-07 Wynajem dwóch pomieszczeń każde o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele użytkowe 597.24 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.03.2020 2020-01-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem na cele parkingowe 20000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.01.2020 2020-01-02 Umowa dzierżawy ZSO w Helu pod prowadzenie sezonowej działalności noclegowej/kampingowej 270000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.02.2020 2020-01-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 82 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 73800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.05.2020 2020-01-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 180 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 166050 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.15.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 37 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4368.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.17.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.18.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.14.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 13 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 143.91 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.23.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 269/3 z przeznaczeniem pod cele garażowe 185.98 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.22.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 269/3 z przeznaczeniem pod cele garażowe 330.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.19.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 188.19 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.16.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.21.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.20.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 104.55 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.13.2020 2020-01-20 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.11.2020 2020-01-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.06.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 140 m2, ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 361.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.07.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 63 m2, ozn. geod. nr 174/4, 174/6 z przeznaczeniem pod cele upraw warzywniczych 131.74 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.09.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.08.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.05.2020 2020-01-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 180 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 166050 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.10.2020 2020-01-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.12.2020 2020-01-10 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
2.02.2020 2020-01-02 wykonanie i obsługa biuletynu informacji publicznej 16800 Urząd Miasta Helu
umowa 2020-01-14 Brakowanie, archiwizacja, niszczenie dokumentów 15000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
435980/G 2020-01-27 Usługi pocztowe 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
35/01 2020-01-31 Wywóz i utylizacja stałych odpadów komunalnych. 80875.4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
umowa 11/2020 2020-01-31 Badania okresowe z zakresu medycyny pracy 5500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
1/2020 2020-01-10 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2020 r. 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/2020 2020-01-03 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2020 2020-01-13 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2020 r. 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2020 2020-01-14 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2020 2020-01-10 świadczenie usług opiekuńczych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2020 2020-01-09 świadczenie pomocy prawnej 15409.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2020 2020-01-01 obsługa bhp 1476 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2020 2020-01-24 oprawa muzyczna Dnia Seniora 250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11/2020 2020-01-31 medycyna pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2020 2020-01-02 świadczenie usług informatycznych 9600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.24.2020 2020-01-24 Wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze 298.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.25.2020 2020-01-24 Wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 7,78 m2 z przeznaczeniem na cele gospodarcze 298.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.26.2020 2020-01-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 356/42 z przeznaczeniem pod cele garażowe 309.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.27.2020 2020-01-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 356/42 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.28.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.31.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.32.2020 2020-02-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 168 m2, ozn. geod. nr 405/5 z przeznaczeniem jako tereny przyległe do nieruchomości zagospodarowane przez ich właścicieli 3223.59 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.36.2020 2020-02-10 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 32 m2, ozn. geod. nr 451, 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3070.08 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.37.2020 2020-02-11 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.39.2020 2020-02-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 70 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6715.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.35.2020 2020-02-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 23 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2206.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.34.2020 2020-02-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 21 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2014.74 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.33.2020 2020-02-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 44 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4221.36 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.42.2020 2020-02-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 451, 459, 460/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 8966.7 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.40.2020 2020-02-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
Z/54A 2020-01-09 wykonanie zadań gospodarza OSP Hel 17 Urząd Miasta Helu
14/2020 2020-02-03 umowa licencyjna dodatki mieszkaniowe i energetyczne 699 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15/2020 2020-02-03 umowa licencyjna świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2028.27 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
RGK.6845.1.69.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr. 6 77.49 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.64.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 5. 75.03 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.65.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 1. 80.565 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.63.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 1. 75.03 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.60.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr7. 6.519 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.68.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ulicy Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4. 68.88 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.62.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 11. 6.396 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.79.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 przy ul. Wiejskiej 75 z przeznaczeniem pod punkt sezonowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.73.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2 przy ul. Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 2. 36.9 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.74.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 567/2, przy ul. Morskiej z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 44.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.77.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ulicy Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.78.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ul. Wiejskiej 60 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 5. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.76.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3, przy ul. Wiejskiej 56 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.81.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 1200 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem na cele parkingowe 37.515 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.70.2020 2020-03-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 3. 8.856 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.56.2020 2020-03-09 Umowa dzierżawy pomieszczenia o powierzchni 10,26 m2 na terenie działki ozn. geod. nr 369/9 z przeznaczeniem pod cele gospodarcze 390.83 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.52.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.58.2020 2020-03-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 2 m2 na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Przebyszewskiego na cele reklamowe 688.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.46.2020 2020-03-02 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 24 m2, ozn. geod. nr 138/44 z przeznaczeniem pod cele garażowe 495.94 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.54.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 57 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 5047.92 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.38.2020 2020-02-13 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2029.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.29.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.30.2020 2020-01-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.41.2019 2020-02-25 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 109/7 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 4789.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.48.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853, na terenie portu morskiego Hel z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 9 6642 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.18.2020 2020-01-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 174/4 z przeznaczeniem pod cele garażowe 413.28 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.49.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną 76.752 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.47.2020 2020-03-02 Umowa dzierżawy gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod prezentacje 4 samochodów Mercedes-Benz oraz samochód cateringu. 1476 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.50.2020 2020-03-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 9 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lodów 55.35 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.53.2020 2020-03-04 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 138 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 13.239 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.43.2020 2020-02-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1918.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.44.2020 2020-02-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3453.84 Gmina Miejska Hel
umowa 2020-03-02 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, czyszczenie kominów spalinowych 6494.4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
6/2020 2020-05-08 wykonanie 5 letniej oraz rocznej kontroli okresowej, stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki budynku ZSO w Helu 4200 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
UM UPPDP 2020 2020-05-12 Umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Urząd Miasta Helu
166/2020 2020-05-12 Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 13329.5 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.80.2020 2020-04-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 10.455 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.82.2020 2020-03-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 160 z przeznaczeniem pod dwa punkty handlowe 18.45 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.83.2020 2020-03-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 30 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczno-handlową 73.8 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.84.2020 2020-03-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 45 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3105 Urząd Miasta Helu
RGK.6845.1.86.2020 2020-04-01 Umowa dzierżawy pomieszczenia o powierzchni 4 m2 na terenie działki ozn. geod. nr 199/3 z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej- usługi szewskie. 368.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.87.2020 2020-04-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod małą gastronomię 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.88.2020 2020-04-27 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 41 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3933.54 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.90.2020 2020-04-28 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.91.2020 2020-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 150 m2, ozn. geod. nr 718 i 199/5 z przeznaczeniem pod infrastrukturę komunikacyjną i tereny zielone 34.56 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.92.2020 2020-04-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 525/1 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.93.2020 2020-05-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 71 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 2214 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.94.2020 2020-05-07 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 64 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 2767.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.95.2020 2020-05-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 12 m2, przy ulicy Wiejskiej 104 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 3757.65 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.96.2020 2020-05-21 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2956.92 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.96.2020 2020-05-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 58 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 5350.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.97.2020 2020-05-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 36 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1018.44 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.98.2020 2020-05-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 18 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 36.9 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.101.2020 2020-05-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1,5 m2, ozn. geod. nr 257 z przeznaczeniem pod instalację alkostacji 2460 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.103.2020 2020-06-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 4 10.455 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.102.2020 2020-06-01 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 853 na terenie portu morskiego z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 2 19.065 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.104.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowymi 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.105.2020 2020-06-23 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 7 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.106.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowymi 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.106.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 i 8 osobowymi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.108.2020 2020-05-29 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.111.2020 2020-06-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 26 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 2206.62 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.112.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem pod cele parkingowe 287.82 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.113.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2, ozn. geod. nr 48/22 z przeznaczeniem pod cele parkingowe 1599 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.114.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży kawy 2460 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.115.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 265.68 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.116.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3394.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.117.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 66 m2, ozn. geod. nr 259/8 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 6040.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.118.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 117 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 10.361 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.119.2020 2020-06-05 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 2,00 m2 przy ul. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego 688.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.120.2020 2020-06-05 Umowa najmu miejsca na tablicę reklamową o powierzchni 1,60 m2 przy ul. Żeglarskiej 551.04 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.121.2020 2020-06-05 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 35 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3099.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.122.2020 2020-06-08 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 206/31 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 1131.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.123.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 2 pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.124.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 4 pojazdami elektrycznymi typu meleks 8 osobowymi 11.2 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.125.2020 2020-06-08 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.126.2020 2020-05-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 6 pojazdami elektrycznymi typu meleks dwa 8 osobowe, cztery 6 osobowe 14.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.127.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 7 pojazdami elektrycznymi typu meleks pięć 6 osobowych, dwa 8 osobowe 16.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.128.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.129.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.130.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ul. Wiejskiej 55 z przeznaczeniem pod wystawienie namiotu z towarem związanym z charakterem prowadzonej działalności 1107 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.131.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.132.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 92 m2, ozn. geod. nr 567/2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 8147.52 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.133.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 3 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.134.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 22 m2, przy ulicy Wiejskiej 102 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem związany z charakterem prowadzonej działalności 3103.29 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.135.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.136.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 494/2 z przeznaczeniem pod punkt handlowy prowadzący sprzedaż akcesoriów militarnych 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.137.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 16 m2, ozn. geod. nr 35/20 z przeznaczeniem pod dwa punkty handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek 9840 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.138.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób jednym pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.139.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowym i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.140.2020 2020-06-09 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 8 osobowymi 5600 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.141.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 20 m2, ozn. geod. nr 836 z przeznaczeniem pod wypożyczalnie pojazdów o napędzie nożnym 1845 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.142.2020 2020-06-09 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 566/4 z przeznaczeniem pod sprzedaż gadżetów z automatu 1291.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.143.2020 2020-06-10 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.144.2020 2020-06-10 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.145.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 7 osobowymi 5600 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.146.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 6 osobowym i 8 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.147.2020 2020-06-15 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.148.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznymi typu meleks 7 osobowym 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.149.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.150.2020 2020-06-16 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób 4 pojazdami elektrycznymi typu meleks dwa 7 osobowe, dwa 16 osobowe 13.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.107.2020 2020-05-29 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 50 m2, ozn. geod. nr 48/10 z przeznaczeniem pod cele garażowe 3099.6 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.151.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, ozn. geod. nr 273/8 z przeznaczeniem na cele postojowe 63.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.152.2020 2020-06-17 Wynajem miejsca położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 62 o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.153.2020 2020-06-17 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.154.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem pod Jarmark Sztuki i Rękodzieła 6150 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.155.2020 2020-06-17 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.156.2020 2020-06-15 Umowa dzierżawy części gruntu ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem na lokalizację siedmiu gier zręcznościowych 3013.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.157.2020 2020-06-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomii 12.3 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.158.2020 2020-06-19 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Leśnej o powierzchni 1 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 344.4 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.159.2020 2020-06-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 41 m2, ozn. geod. nr 563/12 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 3630.96 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.160.2020 2020-06-19 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 158 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 708.48 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.161.2020 2020-06-19 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 8 osobowym 2800 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.162.2020 2020-06-18 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 824 z przeznaczeniem pod towar wystawiany przed sklepem 2327.16 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.163.2020 2020-06-22 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m długości linii brzegowej, ozn. geod. nr 111/7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej w tym wypożyczanie sprzętu 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.164.2020 2020-06-23 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.165.2020 2020-06-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.166.2020 2020-06-23 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 90 m2, ozn. geod. nr 742/2 z przeznaczeniem pod cele parkingowe i postojowe 1230 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.167.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 80 m2, ozn. geod. nr 568/3 z przeznaczeniem na lokalizację placu rozrywki dla dzieci 8000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.168.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2 na terenie portu morskiego, ozn. geod. nr 853 z przeznaczeniem pod stoisko handlowe nr 10 5200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.169.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia dwóch mobilnych pojazdów gastronomicznych o wymiarach do 2m2 3936 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.170.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 1 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek 738 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.171.2020 2020-06-24 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.172.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.173.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.174.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia dwóch mobilnych pojazdów gastronomicznych 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.175.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.176.2020 2020-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod punkt sezonowy wykonujący tatuaże z henny 4920 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.177.2020 2020-06-26 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego o wymiarach do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.178.2020 2020-06-25 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości na rogu ulicy Admirała Steyera i Leśnej o powierzchni 3,74 m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 1288.06 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.179.2020 2020-06-26 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, przy ulicy Wiejskiej 52-54 z przeznaczeniem pod sprzedaż biżuterii 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.180.2020 2020-06-25 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod punkt małej gastronomi 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.181.2020 2020-06-29 Umowa dzierżawy części gruntu, przy ulicy Wiejskiej 52/54 z przeznaczeniem pod lokalizację jednej zabawki mechanicznej 861 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.182.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 51-53 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1660.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.184.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu , przy ulicy Wiejskiej 51-53 z przeznaczeniem pod lokalizację zabawki mechanicznej 1291.5 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.184.2020 2020-06-30 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób pojazdem elektrycznym typu meleks 6 osobowym 2200 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.185.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 5 m2, przy ulicy Wiejskiej 59A z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1107 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.186.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 10 m2, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny 565.8 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.188.2020 2020-07-01 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia pięciu mobilnych pojazdów gastronomicznego 9840 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.189.2020 2020-07-02 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 284/3 z przeznaczeniem pod lokalizację czterech zabawek mechanicznych 4305 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.190.2020 2020-07-03 Zezwolenie na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, Cypel Helski, plażę główną, przejazd przez port morski i drogi leśne wejściem 64 w celu prowadzenia działalności gospodarczej- przewóz osób dwoma pojazdami elektrycznym typu meleks 6 osobowym 4400 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.191.2020 2020-07-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 15 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod sezonowy punkt sprzedaży lodów 10 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.195.2020 2020-07-06 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 200 m2, ozn. geod. nr 565/2 z przeznaczeniem pod prowadzenie edukacji ekologicznej z użyciem śmieciarki edukacyjnej "Miecia" 2583 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.198.2020 2020-07-13 Umowa dzierżawy części gruntu, ozn. geod. nr 191/4 z przeznaczeniem pod prowadzenie wypożyczalni turystycznej 3690 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.173.2020 2020-06-24 Zezwolenie na korzystanie z dróg gminnych m. in. Leśnej, Bałtyckiej, Adm. Steyera, Kaszubskiej, Morskiej, Kuracyjnej, starej części Promenady Bulwaru Nadmorskiego z wyjątkiem ulicy Wiejskiej i dróg prowadzących na plaże główną celem prowadzenia mobilnego pojazdu gastronomicznego do 2m2 1968 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.194.2020 2020-07-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 8 m2, ozn. przy Wiejskiej 52-54 z przeznaczeniem pod ruchomy punkt sezonowy prowadzący sprzedaż bizuterii 5000 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.187.2020 2020-06-30 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 34 m2, ozn. geod. nr 811 i 727/3 z przeznaczeniem na cele handlowe 6599.88 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.196.2020 2020-07-03 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 12 m2, przy ulicy Wiejskiej 100 z przeznaczeniem pod towar wystawiany pod sklepem 1503.06 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.193.2020 2020-07-17 Umowa dzierżawy części gruntu o powierzchni 6 m2, ozn. geod. nr 451 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny bez możliwości budowy tymczasowego zadaszenia 276.75 Gmina Miejska Hel
RGK.6845.1.206.2020 2020-07-30 Wynajem miejsca położonego w Helu, na części nieruchomości przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego o pow. 2m2 celem zainstalowania tablicy reklamowej 688.8 Gmina Miejska Hel
1/2021 2021-01-29 Zamówienie wykonywania okresowych badań okresowych z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
2/2021 2021-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2021 2021-01-14 świadczenie usług informatycznych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2021 2021-02-02 asystent rodziny 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2021 2021-01-29 świadczenie usług w zakresie medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2021 2021-01-11 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2021/02/17/19/146518 2021-02-17 Umowa o świadczenie usług w ofercie abonametowej FCN 1030 Urząd Miasta Helu
IT/21/3/4 2021-03-04 Zakup czujnika jakości powietrza oraz abonament 3603.9 Urząd Miasta Helu
PM/1/03/2021 2021-03-10 Usługa doradcza i consultingowa - podjęcie próby ustanowienia rekordu Guinnessa 12300 Urząd Miasta Helu
Z/55 2020-01-08 SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INSPEKTORSKIEGO PRZY PROJEKCIE „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZSO W HELU” – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3542 Urząd Miasta Helu
Z/56 2020-01-13 PROAWDZENIE ZAJEĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/57 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (FITNESS KLUB) 37 Urząd Miasta Helu
Z/58 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE) 40 Urząd Miasta Helu
Z/59 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA) 37 Urząd Miasta Helu
Z/60 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY) 69 Urząd Miasta Helu
Z/61 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (BADMINTON, TENIS STOŁOWY) 43 Urząd Miasta Helu
Z/62 2020-01-13 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ZAKRESIE FERII ZIMOWYCH (PIŁKA NOŻNA) 67 Urząd Miasta Helu
Z/63 2020-03-02 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIASTA HELU 690 Urząd Miasta Helu
Z/64 2020-03-02 DOSTARCZENIE POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO „KAMAZ” NA SERWIS ROCZNY DO MIEJSCOWOŚCI KORWINÓW 471 Urząd Miasta Helu
Z/65 2020-03-02 DOSTARCZENIE POJAZDU UPRZYWILEJOWANEGO „KAMAZ” NA SERWIS ROCZNY DO MIEJSCOWOŚCI KORWINÓW 471 Urząd Miasta Helu
Z/66 2020-05-07 NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM MIEJSKIEGO BOISKA IM. M. PŁAŻYŃSKIEGO ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANAWIANIA OKRESLONYCH OGRANICZEŃ , NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTAPIENIEM STANU EPIDEMII 1325 Urząd Miasta Helu
Z/67 2020-05-28 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ, PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUKNCIE POMOCY RODZINIE 45 Urząd Miasta Helu
Z/68 2020-05-29 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 3000 Urząd Miasta Helu
Z/69 2020-06-02 KOORYDATOR GMINNY W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 800 Urząd Miasta Helu
Z/70 2020-06-08 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 28.06.2020 I W DNIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA 1082.95 Urząd Miasta Helu
Z/71 2020-06-18 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 400 Urząd Miasta Helu
Z/72 2020-06-18 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 334.34 Urząd Miasta Helu
Z/73 2020-06-27 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/74 2020-06-25 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 350 Urząd Miasta Helu
Z/75 2020-06-25 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 350 Urząd Miasta Helu
Z/76 2020-07-01 KOORYDATOR GMINNY W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – ii TURA 800 Urząd Miasta Helu
Z/77 2020-07-10 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – II TURA 350 Urząd Miasta Helu
Z/78 2020-07-10 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA – II TURA 334.34 Urząd Miasta Helu
Z/79 2020-07-10 OPERATOR OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W HELU W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA – II TURA 400 Urząd Miasta Helu
Z/80 2020-07-10 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1997 Urząd Miasta Helu
Z/81 2020-07-10 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE W LOKALU WYBORCZYM W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 – II TURA 350 Urząd Miasta Helu
Z/82 2020-05-29 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 210 Urząd Miasta Helu
Z/83 2020-06-01 PEŁNIENIE OBOWIAZKÓW PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA HELU DS. SPORTU 3000 Urząd Miasta Helu
Z/84 2020-07-06 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS ZIEMNY DLA DZIECI NA KORTACH ZIEMNYCH BARAKUDA W HELU 69 Urząd Miasta Helu
Z/85 2020-07-24 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1175 Urząd Miasta Helu
Z/86 2020-08-07 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO W HELU 1175 Urząd Miasta Helu
Z/87 2020-08-14 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA KONCERTU W DNIU 15.08.2020 1000 Urząd Miasta Helu
Z/88 2020-08-21 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO 1175 Urząd Miasta Helu
Z/89 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 1400 Urząd Miasta Helu
Z/90 2020-08-28 PROWADZENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ Z DZIEĆMI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 400 Urząd Miasta Helu
Z/91 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2100 Urząd Miasta Helu
Z/92 2020-08-28 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH W PUNKCIE POMOCY RODZINIE W WYMIARZE 24 GODZIN MIESIĘCZNIE 2100 Urząd Miasta Helu
Z/93 2020-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS STOŁOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/94 2020-09-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 43 Urząd Miasta Helu
Z/95 2020-09-01 AEROBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/96 2020-09-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z97 2020-08-28 OPIEKA NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI W TRAKCIE DOWOZU DZIECI Z HELU DO SPECLAJNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I DO SPECJALNEJ SZKOŁU PODSTAWOWEJ FACTUM W PUCKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 200 Urząd Miasta Helu
Z/98 2020-09-30 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO MKRPA W HELU 400 Urząd Miasta Helu
Z/99 2020-10-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI IINSPEKTORA NADZORU PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI „REMONT DROGI GMINNEJ UL. MASZOPÓW W HELU” 14093 Urząd Miasta Helu
Z/100 2020-10-09 WYKONANIE PRAC NAD KONCEPCJĄ ZAGOSPODAROWANIA PARKU PRZY URZĘDZIA MIASTA HELU 4632 Urząd Miasta Helu
Z/101 2020-10-12 SPORZĄDZENIE I AKTUALIZACJA SPISU WYBORCÓW W ZWIĄZKU Z WYBORAMI PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ 28.06.2020 707.4 Urząd Miasta Helu
Z/102 2020-10-19 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 50 Urząd Miasta Helu
Z/103 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 681 Urząd Miasta Helu
Z/104 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 1326 Urząd Miasta Helu
Z/105 2020-12-01 BUDOWA SAŃ PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA DZIECI I SENIORÓW 1326 Urząd Miasta Helu
Z/01/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: BADMINTON, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/02/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SENIORÓW Z ELEMENTAMI TAŃCA 60 PLUS I MŁODSI NA TERENIE GMINY HEL 56 Urząd Miasta Helu
Z/03/2021 2021-01-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z/04/2021 2021-01-01 AEROBIK I ZUMBA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/05/2021 2021-01-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH – TENIS STOŁOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY HELU 50 Urząd Miasta Helu
Z/06/2021 2021-01-04 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY NASTĘPUJĄCYCH PRAC – OBSZYWANIE FLAG, BANERÓW, ZASŁON 265 Urząd Miasta Helu
Z/07/2021 2021-01-06 POMOC W USUNIĘCIU STAREJ FARBY,CZYSZCZENIU I MYCIU NAWIERZCHNI PODŁOŻA W MIEJSKIEJ HALI 738 Urząd Miasta Helu
Z/08/2021 2021-01-20 OBSŁUGA INFOLINII PUNKTU ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH ORAZ UDZIELANIE INFORMACJI O SZCZEPIENIACH PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 1224 Urząd Miasta Helu
Z/09/2021 2021-02-01 SPRAWOWANIE FUNKCJI IINSPEKTORA NADZORU PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI „STACJA POSTOJOWA WRAZ Z PARKINGIEM PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ ORAZ SZLAKU TURYSTYCZNYM FORTYFIKACJI HELSKICH” 2349 Urząd Miasta Helu
Z/10/2021 2021-03-01 REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ (KUCHNIA I PIĘTRO, KUCHNIA II PIĘTRO) W URZĘDZIE MIASTA HELU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I SPOŻYCIA POSIŁKÓW WŁASNYCHI NAPOJÓW 2723 Urząd Miasta Helu
Z/11/2021 2021-03-01 REMONT DWÓCH POMIESZCZEŃ (KUCHNIA I PIĘTRO, KUCHNIA II PIĘTRO) W URZĘDZIE MIASTA HELU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I SPOŻYCIA POSIŁKÓW WŁASNYCHI NAPOJÓW 2723 Urząd Miasta Helu
Z/11/2021 2021-03-01 SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA PUNKTU POMOCY RODZINIE, KORYTARZA IRAZ TOALETY 200 Urząd Miasta Helu
Z/13/2021 2021-03-05 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE MIASTA HELU 2500 Urząd Miasta Helu
Z/14/2021 2021-04-01 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W URZĘDZIE MIASTA HELU 2050 Urząd Miasta Helu
D/01/2020 2020-06-17 Odtworzenie oznakowania „Szlaków helskich fortyfikacji” 3500 Urząd Miasta Helu
D/02/2020 2020-06-18 Projekt uchwały wraz z załącznikami dotyczącej wyznaczenia aglomeracji 6945 Urząd Miasta Helu
D/03/2020 2020-08-14 Koncert zespołu G.A.S.P. 926 Urząd Miasta Helu
D/01/2021 2021-05-11 Wykonanie projektu planu miasta 695 Urząd Miasta Helu
Umowa 2021-05-05 Przegląd roczny budynku szkolnego w zakresie budowlanym i instalacyjnym 3000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
ZSO/6/2021 2021-08-30 Dostawa i montaż nowych urządzeń wyposażenia placu zabaw na terenie ZSO w Helu 16600 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
16/2021 2021-09-30 specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2022 2022-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków - obiadów w 2022 r. 15 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z/15/2021 2021-08-15 Wychowawca świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 2100 Urząd Miasta Helu
Z/16/2021 2021-09-01 Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży z Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/17/2021 2021-08-25 Zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, obsługa dźwiękowa oraz oprawa muzyczna imprez promocyjnych Miasta D-day Hel 5285 Urząd Miasta Helu
Z/18/2021 2021-08-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 1400 Urząd Miasta Helu
Z/19/2021 2021-09-01 Aerobik i zumba dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/20/2021 2021-09-01 Prowadzenie zajęć sportowych: badminton, tenis stołowy, tenis ziemny dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/21/2021 2021-09-01 PIŁKA KOSZYKOWA, SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, BADMINTON, ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, PILKA NIOŻNA DLA MIESZKAŃCÓW HELU 60 Urząd Miasta Helu
Z/22/2021 2021-09-29 Prowadzenie w sposób samodzielny terapii logopedycznej z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 8h miesięcznie 400 Urząd Miasta Helu
Z/23/2021 2021-10-01 Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji projektu „Remont nawierzchni od ulicy sosnowej do wejścia na plażę nr 66” 14093 Urząd Miasta Helu
Z/24/2021 2021-10-01 Prowadzenie zajęć dla seniorów z elementami tańca 60 PLUS i młodsi na terenie Gminy Hel 56 Urząd Miasta Helu
Z/25/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/26/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/27/2021 2021-10-04 Pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniach dróg gminnych z przejazdami kolejowymi w dniach 6-7.10.2021 1404 Urząd Miasta Helu
Z/28/2021 2021-10-18 Aktualizacja rejestru wyborców 1024 Urząd Miasta Helu
3/2022 2022-01-20 specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/10/2022 2022-01-03 wykonywanie obowiązków pełnomocnika burmistrza Helu do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała Narkomanii 1800 Urząd Miasta Helu
Z/14/2022 2021-12-31 Prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w helu, Zespołu ds. Lecznictwa oraz Zespołu ds. Kontroli obrotu napojami alkoholowymi 250 Urząd Miasta Helu
Z/6/2022 2021-12-31 Instruktor terapii uzależnień – pełnienie w sposób samodzielny dyżurów w Punkcie Pomocy Rodzinie 55 Urząd Miasta Helu
Z/7/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków przewodniczącej MKRPA w Helu 500 Urząd Miasta Helu
Z/8/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków kierownika – wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20h tygodniowo 2310 Urząd Miasta Helu
Z/9/2022 2021-12-31 Instruktor terapii uzależnień pełnienie w sposób samodzielny dyżurów w Punkcie Pomocy Rodzinie 55 Urząd Miasta Helu
Z/11/2022 2021-12-31 Sprzątanie pomieszczenia Punku Pomocy rodzinie, korytarza oraz toalety 530 Urząd Miasta Helu
Z/12/2022 2021-12-31 Prowadzenie w sposób samodzielny terapii logopedycznej z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 8 godzin miesięcznie 440 Urząd Miasta Helu
Z/13/2022 2021-12-31 Wykonywanie w sposób samodzielny obowiązków wychowawcy Świetlicy Środowiskowej „Bocianie Gniazdo” w wymiarze 20 godzin tygodniowo 1540 Urząd Miasta Helu
Z/5/2022 2022-01-01 Badminton, tenis stołowy, tenis ziemny dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/4/2022 2022-01-01 Prowadzenie zajęć dla seniorów z elementami tańca 60 plus i młodsi na terenie Gminy Hel 56 Urząd Miasta Helu
Z/3/2022 2022-01-01 Piłka koszykowa, siatkowa, tenis ziemny, badminton, zespołowe gry sportowe, piłka nożna dla mieszkańców Helu 60 Urząd Miasta Helu
Z/2/2022 2022-01-01 Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży w Helu 50 Urząd Miasta Helu
Z/1/2022 2022-01-01 Aerobik i Zumba dla mieszkańców Helu 50 Urząd Miasta Helu
1/2022 2022-01-03 Umowa dzierżawy bezbutlowego dystrybutora wody pitnej dreamwater® 1340.7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Umowa nr 2613 2022-01-18 Odbiór odpadów medycznych 1209.6 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
Umowa 2022-01-28 Umowa na odpłatne badania laboratoryjne, okresowe, dodatkowe, konsultacje 4500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
4/222 2022-01-20 świadczenie pomocy prawnej 1599 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2022 2022-01-28 usługi w zakresie medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2022 2022-01-03 umowa licencyjna - oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i FA 870.84 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/222 2022-01-03 umowa licencyjna na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 859.79 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2022 2022-01-01 świadczenie usług w zakresie bhp 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11/2022 2022-01-21 świadczenie usług informatycznych 900 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2022 2022-01-03 umowa na korzystanie z usługi udostepnienia narzędzia kontrolno- weryfikującego wraz z utrzymaniem 211.56 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/15/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA NOŻNA 50 Urząd Miasta Helu
Z/16/2022 0200-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIECMI 50 Urząd Miasta Helu
Z/17/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - KLUB FITNESS 50 Urząd Miasta Helu
Z/18?2022 2022-02-14 PIŁKA KOSZYKOWA, PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY 60 Urząd Miasta Helu
Z/19/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE DLA DZIEWCZĄT 56 Urząd Miasta Helu
Z/20/2022 2022-02-14 BADMINTON, TENIS STOŁOWY 50 Urząd Miasta Helu
Z/21/2022 2022-02-14 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIEĆMI 50 Urząd Miasta Helu
Z/22/2022 2022-03-16 WYKONANIE 115 FOTOGRAFII DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. 3708.75 Urząd Miasta Helu
Z/23/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 2500 Urząd Miasta Helu
Z/24/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20 GODZIN TYGODNIOWO 1840 Urząd Miasta Helu
Z/25/2022 2022-04-01 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY W ZWIAZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, W WYMIARZE 54 GODZIN MIESIĘCZNIE 1050 Urząd Miasta Helu
Z/26/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY – SPRZĄTANIE POMIESZCZENIA PUNKTU POMOCY RODZINIE, KORYTARZA ORAZ TOALETY 830 Urząd Miasta Helu
Z/27/2022 2022-04-06 SPRAWOWOANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI PN.: „ZMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ W HELU” 7700 Urząd Miasta Helu
Z/28/2022 2022-04-01 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” DLA DZIECI OBYWATELI UKRAINY W ZWIAZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, W WYMIARZE 54 GODZIN MIESIĘCZNIE 1420 Urząd Miasta Helu
Z/29/2022 2022-04-01 ANEKS DO UMOWY - WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/30/2022 2022-04-21 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/31/2022 2022-04-29 PEŁNIENIE W SPOSÓB SAMODZIELNY DYŻURÓW W PUNKCIE POMOCY RODZIENIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/32/2022 2022-04-29 WYKONANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEJ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W HELU 500 Urząd Miasta Helu
Z/33/2022 2022-05-13 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 1351 Urząd Miasta Helu
13/2022 2022-01-03 Licencja na korzystanie z Oprogramowania do obsługi Dodatku Osłonowego wraz z utrzymaniem 1697.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Umowa 2022-05-05 Roczny przegląd budowlany i instalacyjny budynku ZSO w Helu Szkolna 1 3500 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
15/2022 2022-03-15 opłata za pobyt w DPS 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/9A 2021-12-31 Pełnienie obowiązków pełnomocnika Burmistrza Helu ds. sportu 3000 Urząd Miasta Helu
Z/29A 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/29B 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/29C 2022-04-01 Prowadzenie zajęć – nauka języka polskiego zorganizowana dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. 50 Urząd Miasta Helu
Z/35 2022-06-23 ZAPEWNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA DZWIĘKOWA ORAZ OPRAWA MUZYCZNA IMPREZ PROMOCYJNYCH MIASTA - SOBÓTKA 2477 Urząd Miasta Helu
Z/34 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/36 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/37 2022-07-01 OBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 3133 Urząd Miasta Helu
Z/38 2022-07-04 PROWADZENIE SPEKTAKLI W TEATRZE W REMIZIE 6923 Urząd Miasta Helu
Z/39 2022-07-07 ZAPEWNIENIE SSPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE KONCERTÓW I TEARRU W REMIZIE W DNIACH: 7,12,14,15,19,21 LIPCA I 6 SIERPNIA 13002.5 Urząd Miasta Helu
Z/40 2022-07-07 WYSTĘP NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO „WIECZÓR Z DJ’EM” W DNIACH: 7,14,21,28 LIPCA I 18 SIERPNIA 2022 R. 3300 Urząd Miasta Helu
Z/41 2022-07-16 WYSTĘP ZESPOŁU LIMITH NA SCENIE BULWARU NADMORSKIEGO – „MUZYCZNE WAKACJE” W DNIACH 16 IPCA I 19 SIERPNIA 2022 R. 4954 Urząd Miasta Helu
Z/42 2022-07-25 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/43 2022-07-25 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/44 2022-08-01 WYKONANIE 115 FOTOGRAFII DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. 1580.25 Urząd Miasta Helu
Z/45 2022-08-31 OPIEK NAD NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIECMI W TRAKCIE DOWOZU DZIECI Z HELU DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLO-WYCHOWAWCZEGO W PUCKU I DO SPECJALNEJ SZKOŁY PODTSAWOWEJ FACTUM W PUCKU I Z POWROTEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – STRANSPORT ZAPEWNIA ZLECENIODAWCA 200 Urząd Miasta Helu
Z/46 2022-08-31 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20H TYGODNIOWO 2500 Urząd Miasta Helu
Z/47 2022-08-31 WYKONYWANIE W SPOSÓB SAMODZIELNY OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” W WYMIARZE 20 GODZIN TYGODNIOWO 1840 Urząd Miasta Helu
21/2022 2022-09-26 malowanie pomieszczeń MOPS 1250 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
22/2022 0000-00-00 licencja na korzystanie z oprogramowania do obsługi dodatku węglowego z modułem windykacji 1867.14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23/2022 2022-10-19 demontaż , naprawa i montaż szafy 600 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25/2022 2022-09-27 Moduł Żródła Ciepła, oprogramowanie do obsługi świadczeń z opcją windykacji 1867.14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28/2022 2022-12-01 świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem 1414.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29/2022 2022-12-01 umowa dostępu do danych i powierzenia przetwarzania danych 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
30/2022 2022-12-13 odbiór i zagospodarowanie odpadów 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31/2022 2022-12-14 umowa dzierżawy pojemników 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32/2022 2022-12-09 prace konserwacyjne w MOPS hel 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33/2022 2022-12-27 aneks do umowy -asystent rodziny 800 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
35/2022 2022-12-27 umowa zlecenie - pełnienie funkcji asystenta rodziny 2000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2023 2023-01-04 sprzątanie pomieszczeń MOPS 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/2023 2023-01-05 przygotowanie i dostarczenie posiłków 16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2023 2023-01-10 realizacja talonów na zakup art. spożywczych i chemii gospodarczej 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2023 2023-01-11 świadczenie pomocy prawnej 1845 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2023 2023-01-31 badania okresowe pracowników 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2023 2023-01-02 umowa licencyjna na 2023 r - świadczenia rodzinne, FA , windykacja 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9/2023 2023-01-02 umowa licencyjna na 2023 -dodatki mieszkaniowe 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2023 2023-01-02 świadczenie usług w zakresie BHP 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12/2023 2023-02-28 sprzątanie pomieszczeń 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17/2023 2023-04-12 wykonywanie czynności pracownika socjalnego 120 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
18/2023 2023-05-11 świadczenie usług opiekuńczych 25 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19/2023 2023-05-17 udostępnienie narzędzi kontrolno-weryfikujących zintegrowanych z Oprogramowaniem do obsługi swiadczeń 243.54 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26/2023 2023-06-30 sprzątanie pomieszczeń MOPS Hel 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29/2023 2023-08-18 wykonywanie czynności pracownika socjalnego 300 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31/2023 2023-08-25 świadczenie usług opiekuńczych 24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32/2023 2023-10-16 zakup licencji i asysta na d funkcjonowaniem programu 1168.5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33/2023 2023-10-24 dostarczenie 406 szt zaproszeń na Dzień Seniora 1000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
35/2023 2023-11-14 usługa - Bal seniora 2023 15375 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
36/2023 2023-11-15 umowa na świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem EZD 1697.4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
37/20023 2023-11-15 Umowa dostępu do danych i powierzania danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1/2024 2024-01-02 sprzątanie pomieszczeń MOPS Hel 28 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3/2024 2023-12-12 licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4/2024 2023-10-03 licencja na korzystanie z modułu świadczenia wychowawcze 912.66 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
5/2024 2023-10-02 licencja na korzystanie z modułu świadczenia rodzinne, FA 3675.24 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6/2024 2023-10-02 licencja na korzystanie z modułu dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7/2024 2024-01-04 przygotowanie i wydanie posiłków -obiadów 18 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8/2024 2024-01-02 świadczenie usług prawnych 2004.9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Z/1/2023 2023-12-29 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ – DYŻURY W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/2/2023 2022-12-30 PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 500 Urząd Miasta Helu
Z/3/2023 2022-12-30 KIEROWNIK – WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2750 Urząd Miasta Helu
Z/4/2023 2022-12-31 PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA HELU DO REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2850 Urząd Miasta Helu
Z/5/2023 2022-12-30 INSTRUKTOR TERAPII UZALEZNIEŃ – DYŻUR W PUNKCIE POMOCY RODZINIE 55 Urząd Miasta Helu
Z/6/2023 2022-12-30 SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO”, „PUNLTU POMOCY RODZIENIE”, KORYTARZA ORAZ TOALETY 830 Urząd Miasta Helu
Z/6A/2023 2022-12-30 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓ1) PEŁNOMOCNIKA BURMISTRZA HELU DS. SPORTU 3000 Urząd Miasta Helu
Z/7/2023 0022-12-31 PROWADZENIE DOKUMENTACJI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W HELU, ZESPŁU DS. LECZNICTWA ORAZ ZESPOŁU DS. KONTROLI OBROTU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI 250 Urząd Miasta Helu
Z/8/2023 2022-12-30 WYCHOWAWCA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „BOCIANIE GNIAZDO” 2020 Urząd Miasta Helu
Z/9/2023 2023-01-01 ZAJECIA SPORTOWE - TENIS STOŁOWY 60 Urząd Miasta Helu
Z/10/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA NOZNA – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/11/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA NOZNA – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/12/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - KLUB FITNESS – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/13/2023 2023-01-12 ZAJĘCIA SPORTOWE - CZAS DO DYSPOZYCJI RODZICÓW Z DZIEĆMI – FERIE ZIMOWE 60 Urząd Miasta Helu
Z/14/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/15/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/16/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/17/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/18/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/19/2023 2023-01-16 PROWADZENIE ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH 2023 60 Urząd Miasta Helu
Z/20/2023 2023-03-03 ORGANIZACJA I ANIMACJA FESTIWALU GIER PLANSZOWYCH 1536 Urząd Miasta Helu
Z/21/2023 2023-06-01 PROWADZENIE ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH TZW. SZKŁOY RODZENIA NT. ALKOHOLOWEGO ZESPOŁU PŁODOWEGO 1843 Urząd Miasta Helu
Z/22/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/23/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/24/2023 2023-06-12 OOBSŁUGA SCENY MOBILNEJ 4984 Urząd Miasta Helu
Z/25/2023 2023-06-22 ZAPEWNIENEI SPRZĘTU ZAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE IMPREZ PROMOCYJNYCH MIASTA - SOBÓTKA 1239 Urząd Miasta Helu
Z/26/2023 2023-06-29 ZAPEWNIENEI SPRZĘTU ZAGŁAŚNIAJĄCEGO, OBSŁUGA TECHNICZNA I OŚWIETLENIE IMPREZ PROMOCYJNYCH 14862 Urząd Miasta Helu
Z/27/2023 2023-06-30 PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH: TENIS ZIEMNY 60 Urząd Miasta Helu
Z/28/2023 2023-07-26 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINIACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
Z/29/2023 2023-07-26 UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI EGZAMINIACYJNEJ DS. AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 400 Urząd Miasta Helu
9/2024 2023-12-29 świadczenie schronienie z wyżywieniem z usługami opiekuńczymi 93 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10/2024 2024-01-31 badania okresowe z zakresu medycyny pracy 0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13/2024 2024-03-06 licencja na korzystanie z modułu Dodatek gazowy 1736.76 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
14/2024 2024-01-02 świadczenie usług w zakresie bhp 246 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19/2024 2024-06-12 świadczenie usług opiekuńczych 31 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej